KOBİ Geliştirme Birimi

                         logo3  logo2

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen, T.C Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından destek verilen ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası bünyesinde kurulan KOBİ Geliştirme Birimi’nin amacı; KKTC’de faaliyet gösteren işletmelerin mal ve hizmet üretimlerinde verimliliklerini danışmanlık hizmeti vererek artırmak, ihracat kapasitelerini geliştirmek, kurumsallaşmalarına katkıda bulunmak ve/veya yeni ihracat imkanları yaratmak.

Temel Faaliyetler:

  • KOBİ’lere yönelik projeler üretmek, sektörel araştırmalar ve çalışmalar yapmak
  • KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmak
  • KOBİ teşvikleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve mevzuata yönelik bilgilendirme yapmak
  • Pazarlama, ihracat stratejileri, kalite, verimlilik ve yönetim ile ilgili seminer ve konferanslar vermek
  • Dış pazara açılım konusunda şirketin yetkinlik ve becerilerinin artırılması ve yurt dışında gerçekleşen fuarlara katılım konusunda teknik yardım ve danışmanlık hizmeti vermek
  • Yabancı yatırımcı temsilcileri ile yerli firmalar arasında yüzyüze ikili görüşme organizasyonlarının yanısıra ‘İşbirliği Günleri’ organize etmek

Başlangıç Tarihi : Ocak 2015

Bitiş Tarihi : Aralık 2015

  • Proje bilgileri

Danışmanlık Hizmetleri Alımı için Form ve Teknik Şartname LOT1

Danışmanlık Hizmetleri Alımı için Form ve Teknik Şartname LOT2

E-bülten

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)-Hibe Programı ile ilgili üyelerimize yönelik sunum

  • Yararlı dokümanlar

KOBİ Kuruluşları

European Small Business Alliance (ESBA)

http://ec.europa.eu/small-business/index_en.htm

Association of European Chambers of Commerce and Industry (EUROCHAMBRES)

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?

AB KOBI Portalı

European Small Business Portal

http://ec.europa.eu/small-business/index_en.htm

Türkiye’deki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler – OECD

http://www.oecd.org/cfe/smes/33705673.pdf

Küçük Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi (KOBİGEM)

2015-2016 Hibe Programları

http://www.kobigem.gov.ct.tr/HibeProgramlar%C4%B1/Ekonomi.aspx

 

  • Hibeler

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) – KOBİ Kalkınma Grubu Kıbrıs Hibe Programı
Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı
Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

 

  • Krediler

Faiz Destekli KOBİ Yatırım Kredisi Programı

II.İstihdam Endeksli Sanayicilere Yönelik Faiz Destek Programı

Esnaf ve Hizmet Sektörüne Yönelik Faiz Kredi Programı