Nitelikli İş Gücü Başarılı Toplum

Proje Adı: Kuzey Kıbrıs’ta Mesleki Eğitim ve İşgücü Piyasasına Yönelik Hayat Boyu Öğrenimin Geliştirilmesi
Proje Ortakları: Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Proje Paydaşları: Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
Proje Bütçesi: 214089,88 Euro, %90 Hibe
Proje süresi: 24 ay
Proje Amaçları: Genel amaç: Kıbrıs’ın kuzeyinde, işgücü piyasasında mesleki öğretim ve hayat boyu öğrenme fırsatlarını geliştirmek, işsiz bireylerin ve işsiz engelli bireylerin becerilerini, girişimciliğini ve kilit yeterliklerini artırmak

 

Özel amaçlar:

1. Özel sektörün ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere, mesleki teknik eğitin programı uygulamak ve işsizleri ve engelli işsiz bireylerin beceri ve yetkinliklerini artırmak

2. Meslek okulu mezunları ve engelli bireylerin yaratıcılık ve teknik becerilerini geliştirmek, girişimcilik ortamına hazırlamak

3. Özel sektörün mesleki ihtiyaçları için veri tabanı oluşturmak.

4. Engelleri bireylerin engel dereceleri ile becerileri hakkında veri tabanı oluşturmak

5. Staj programı yaratılarak, eğitilen bireylere çalışma olanağı tanınması

 

Hedef Kitle:

KTTO üyeleri
KTSO üyeleri
18 yaş üstü çalışabilir engelli bireyler
18 yaş üstü işsiz gençler
Mesleki teknik okul mezunları

 

Ana Faaliyetler:

Mesleki teknik okul mezunu ve işsiz gençlerin eğitilmesi
Engelli işsiz bireylerin meslek becerilerinin geliştirilmesi
KTSO’ya engelli asansörü yaptırılması
KTTO’ya eğitim salonu ekipmanlarının alınması
Almanya’da bir engelli mesleki teknik okula Ortopedik Özürlüler Derneği ile birlikte ziyaret yapılması
Odaların mesleki teknik eleman ihtiyaçları için anket yapılması
Engellilerin beceri seviyelerini ölçmek için anket yapılması
Eğitilen bireylerin staj programına dahil edilmesi
Projeyi tanıtıcı gazete ilanı, poster, broşür vb. malzemenin hazırlanması