TÜRKİYE-KKTC İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASINA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan ve 2021 yılı süresince KKTC’ye mali destek verilmesini öngören İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, odamız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

2021 yılı içinde Türkiye’den sağlanacak olan 3 milyar 250 milyon TL’lik kaynak, hem kamu faaliyetlerinin devamlılığı, hem de ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Sağlanan kaynaklar, kamusal faaliyetlerin reel sektörden daha az kaynak aktarılarak devamlılığına olanak sağlarken, reel sektör faaliyetlerini dolaylı ve dolaysız şekilde desteklenmiş olacaktır.

Bu kaynağın 100 milyon TL gibi önemli bir bölümünün e-devlet projesinin tamamlanması için harcanacak olması da ayrıca memnuniyet duyulacak bir gelişme olarak kaydedilmiştir. E-devlet projesinin yaşama geçirilmesinin ve kamusal faaliyetlerdeki verimliliğin artırılmasının önemi, salgın süresince bir kez daha ortaya çıkmıştır ve bu projenin tamamlanması ekonomik faaliyetlerin hız kazanması bakımından büyük bir gereklilik oluşturmaktadır.

Anlaşmada öngörülen reform nitelikli önlemlerin de uzun zamandan beri üzerinde durulan ama bir türlü hayata geçirilemeyen önlemler olduğu anlaşılmaktadır. Bu önlemlerin hayata geçirilmesi de tam bir zorunluluktur ve bu önlemlerin hayat bulması, toplumsal dönüşümüz bakımından yararlı olacaktır.

Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile gerek kamu sektörüne, gerekse özel sektöre aktarılacak olan kaynakların, ekonomik canlanmayı sağlamak bakımından yeterli olmayacağı ise açıktır. Yeni dönemde kaynak israfından kaçınmak, daha etkin ve verimli çalışma süreçleri oluşturmak gerekliliği önemini korumaktadır. Hem kamu yönetimini, hem de ekonomimizi yenilemek kaçınılmaz hale gelmiştir. Özel sektör, bu zorunluluğa ister istemez uymak zorunda kalacaktır ama kamu yönetiminin de bilinçli bir çaba ile sürece katkı koyması gerekmektedir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu konulardaki önerilerini de zaman zaman hazırladığı raporlar ile kamuoyuna duyurmuştur; bundan sonra da duyurmaya devam edecektir.

Bütün dünyanın Covid-19 salgını ile mücadele ettiği ve bu mücadele nedeniyle ülke ekonomilerinin ciddi sarsıntılar geçirdiği bu dönemde KKTC ekonomisinin duyduğu taze kaynak ihtiyacının çok önemli bir bölümünün Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanmış olması ise, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkı için ne ifade ettiğinin yeni ve somut bir kanıtı olmuştur. Böyle bir katkının sağlanmış olmasından duyduğumuz memnuniyeti yeniden vurgular; toplumsal varoluş mücadelemizin Türkiye’nin desteği ile başarıya ulaşacağına olan inancımızı kamuoyumuzla bir kez daha paylaşıyoruz.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası