COMMISSION REGULATION ( EC) No 1624/2005

4 Ekim 2005 866/2004 No.lu Konsey Tüzüğü’nden narenciye’nin Kıbrıs’taki Hat’tan geçişi ile ilgili istisna ……… Madde 1 866/2004 No.lu tüzüğün 4(2) maddesindeki ilk altparagrafa istisna olarak; sözkonusu Tüzük kapsamında 0805 tarife numarası altındaki narenciye, Hat’tan geçişi gümrük vergisine veya benzeri etkileri olan mükellefiyetlere tabi tutulmamalıdır. Madde 2 Bu Tüzük, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasını takip eden üçüncü günde yürürlüğe girer. Bu Tüzük, bütünü itibariyle tüm Üye Devletlerde uygulanır ve bağlayıcıdır.