Green Line Trade Application Form

YEŞİL HAT TÜZÜĞÜ KAPSAMINDA GÜNEY KIBRIS’A SATIŞ KOŞULLARI Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca Kuzey Kıbrıs’ta üretilen ürünlerin güney Kıbrıs’a satışı Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın vereceği Refakat Belgesi (Accompanying Document) beraberinde mümkün olmaktadır. Sözkonusu ürünlerin Refakat Belgesi alabilmeleri için; 1 – tamamen Kuzey Kıbrıs’ta yetiştirilmeleri (her türlü sebze, meyve, taş, maden vs. gibi) veya, 2 – hammaddesinin yurtdışından gelmesi durumunda ise Kuzey Kıbrıs’ta işleme tabi tutularak ve yeterli katkı sağlanarak yeni bir ürün elde edilmesi gerekmektedir. İkinci madde kapsamı ürünler sözkonusu olduğunda; eğer iki veya daha fazla ülke bir ürünün oluşturulabilmesi sürecine katkıda bulunuyorsa en son, en önemli, ekonomik olarak desteklenen oluşum süreci oluşmuş ise; veya bu amaç için donatılmış bir girişime tabi tutulmuş ve sonuç olarak da yeni bir ürünün imali veya bu ürünün imalatında çok önemli bir rol oynayan bir aşama söz konusu ise bu aşamalar ürünün menşeini tespit etmekte belirleyici olacaktır. Yukarıda belirtilen menşe tesbit kuralları genel kurallardır. Başta tekstil ürünleri olmak üzere, bazı ürünlerin menşe tesbitinde uygulanacak istisnai kriterler mevcuttur. İthal hammaddeye yapılacak aşağıdaki uygulamalar refakat belgesi almaya yeterli değildir; a. ürünün nakliye veya muhafaza anında korunmasına yönelik uygulamalar (havalandırma, ayırma, kurutma, hasarlı ürünlerin ayrılması vb.) b. tozların alınması, elenmesi, düzenlenmesi, eşleştirilmesi, birleştirilmesi gibi basit işlemler, yıkanması, kesilmesi. c. Yeniden paketleme, parçalara ayırma; torba, kasa, kutu vs. ile paketleme ve bunun gibi paketleme işlemleri, d. Marka, etiket ve bunun gibi ayıraçların ürün veya paketler üzerine konması, e. Ayrı ayrı ithal edilen parçaların yeni bir ürün oluşturacak şekilde birleştirilmesi, f. Bu bahsi geçen işlemlerden bir veya birkaçının yapılması. Bu kurallara uysa dahi, güney Kıbrıs’a Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında satışı yapılamayacak istisnai ürünler şunlardır; Canlı hayvan ve hayvansal ürünler (balık hariç), süt ürünleri Türkiye’den gelen veya Türkiye menşeli fıstık, fındık ve bunları ihtiva eden ürünler Ekilmek üzere gönderilen canlı bitkiler. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yukarıdaki koşullar çerçevesinde ‘ticari mal’ satışının yanısıra, 18 Haziran 2008’de yapılan Tüzük değişikliği uyarınca aşağıdaki eşyalar geçici olarak olarak Güney Kıbrıs’a geçirilebilir; Hat’tı geçen kişilerin seyahatleri için makul bir gereklilik arz eden kişisel eşyalar ve spor ekipmanları Nakliye vasıtaları Mesleki ekipmanlar Tamir edilme amacı ile geçirilecek eşyalar Teşhir amaçlı (sergi, fuar gibi organizasyonlarda kullanılmak üzere) eşyalar Geçişte beyan edilecek amaç dahilinde yukarıda belirtilen eşyalar Güney Kıbrıs’ta en fazla 6 (altı) ay kalabilir. Not: Yeşil Hat üzerinden kişilerin kendi tüketimleri için, beraberinde götürecekleri ticari olmayan maksimum 260,00 EURO değerindeki ürünler ve 1 lt. Alkollü içki ile 40 adet (2 paket) sigara için vergi muafiyeti vardır. Sözkonusu ürünler için refakat belgesi alınmasına gerek yoktur. ‘Dış Ticareti Düzenleme ve Denetleme Yasası’ altında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a satış yapılabilmesi koşulları