Economic Indicators and Data

1- Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 1977-2009 2- Gayri Safi Milli Hasıla Gayri Safi Milli Hasıladaki Sektörel Gelişmeler, Cari Fiyatlarla (2005-2010) Gayri Safi Milli Hasıladaki Sektörel Gelişmeler, 1977 Sabi Fiyatlarla (2005-2010) Reel Büyüme Hızları (2005-2010) Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın Dağılımı (2005-2010) 3- Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ve Gayri Safi Milli Hasıla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın Sektörel Dağılımı (2008-2010) Nüfus Ortalama Dolar Kuru, Gayri Safi Milli Hasıla (Milyon $), Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla ($) (2008-2010) 4- Ödemeler Dengesi Ödemeler Dengesi Gerçekleşme Tahmini (2008-2010) 5- Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Gerçekleşme ve Tahmini KKTC’de Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Gerçekleşme (2009-2010) ve Tahmin (2011-2013) Çalışma Sonuçları 6- Tüketici Fiyatları Endeksi Aylık Tüketici Fiyatları Endeksi (2010-2011) Aylık Tüketici Fiyatları Endeksi (2010-2011) 7- İnşaat İnşaat ve Parsel İstatistikleri (2009) İnşaat İstatistikleri (1980-2009) 8- Hanehalkı İşgücü Anketi Hanehalkı İşgücü Anketi Ekim 2010 Sonuçları 9- Turizm İstatistikleri  2009 + geçmiş 10- Bankacılık Verileri  Para Arzı 2011 2010 2009 Mevduat (Toplam) – Vade Gruplarına Göre 2011 2010 Mevduat (Toplam) – Türlerine Göre 2011 2010 Krediler (Toplam) – Sektörlere Göre  2011  2010 Krediler – Vadelerine Göre 2011  2010 11- Dış Ticaret Aylık İthalat ve İhracat Raporu (Ocak-Haziran 2010-2011) Aylık İhracat Raporu (Ocak-Kasım 2010-2011) Dış Ticaret Genel (2007-2010) 11- Tarım İstatistikleri 2009