Privacy Policy

BİLGİ İŞLEM ELEMANI

BANKA BÜNYESİNDE OLUŞABİLECEK OLAN TEKNİK ARIZALARA DESTEK VEREBİLECEK KAPASİTEYE SAHİP. TAKNİK ARIZA OLMA DURUMUNDA ŞUBELERE GİDİP SORUN TESPİTİ YAPIP SORUN ÇÖZEBİLECEK, ÇOK İYİ DERECE BİLGİSAYAR BİLGİSİNE SAHİP OLMAK. EK OLARAK YAZILIM, WEB TASARIM, MOBİL UYGULAMA BİLGİLERİNE SAHİP OLMAK ADAYLAR İÇİN AVANTAJ SAĞLAYACAKTIR.

VEZNE MEMURU

i) Günlük nakit ve çek yatırım – çekiliş ve havale işlemlerini gerçekleştirmek;
ii) Amirlerinden alacakları direktif doğrultusunda vadeli – vadesiz hesap açılış ve kapanışlarını gerçekleştirmek;
iii) Elektrik,su,telefon,emlâk,digitürk v.b. fatura ödemelerini almak
iv) Her türlü kredi ve yasal takip hesaplarının tahsilat işlemlerini yapmak;
v) Kredi kartı ödemelerini almak;
vi) Amirlerinin direktifleri doğrultusunda diğer görevleri yapmak.

ŞEF VE ŞEF YARDIMCISI

*Veznedarların yapmış olduğu tüm işlemleri kontrol eder ve onaylar;
* Kredi müracaatlarının alınıp,şube müdür yardımcısına iletilmesini sağlamak,
* Onaylanmış kredilerle ilgili tüm senetlerin ve sair evrağın hazırlanıp , imza aşamasına getirilmesini sağlamak;
* Müşterilerin yazılı talimatları doğrultusunda , fatura ve/veya hesaplar arasında aktarma işlemlerinin gününde gerçekleştirilmesinin sağlanması ve takibi;
* Günlük muhasebe işlemlerinin Yasa ve Tüzükler çerçevesinde yerine getirilmesinin sağlanması.
* Bankanın kıymetli evraklarının tertibi,muhafazası,ve korunmasını sağlamak.
* Alınan ileri tarihli müşteri çeklerinin muhafazasını ve gününde takasa alınmasınının takibini yapmak,takastan sonra gelen çeklerin ilgili müşterilerin hesaplarına aktarılmasını sağlamak.
* Amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak.

MÜDÜR YARDIMCISI

i) Şube Müdürünün bulunmadığı durumlarda Şb.Müdürüne vekalet etmek.
ii) Şef ve Şef Yardımcılarından gelen işlemlerle ilgili dökümanların kontrolu , bankanın iç yönetmeliğine uygunluğunu ve onayını gerçekleştirmek.
iii) Kredi müracaatlarını alarak,bu müracaatlarla ilgili mümkün olduğunca bilgiler toplayarak,şube müdürünün bilgisine getirmek.
iv) Onaylanan kredilerin onay şartlarına uygun olarak tahsis edilmesini sağlamak.
v) Verilen kredilerin zamanında geri dönüşünü sağlamak için gerekli iletişimi kurmak ve takibini yapmak.
vi) Takas işlemleri ve bordrolarının kontrolü ve müşteriler ile merkez bankasına yapılacak bildirimlerin zamanında yapılmasını sağlar ve kontrol eder.
vii) Bankadaki günlük işlerin daha verimli ve eksiksiz yürütülebilmesi için, şube müdürü ile istişare içerisinde görev planlaması ve organizasyonu yapmak ve işlemesini sağlamak;
viii) Şube müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

MÜDÜR

i) Şubenin sağlıklı faaliyet göstermesinin sağlanması.
iii) Şube müşterileri ile sağlıklı iletişim kurulması.
iv) Banka ürünlerinin pazarlanmasını sağlayıcı plan ve program yapmak ve kontrol etmek
v) Gerekli görülen zamanlarda şubedeki işlerini aksatmadan , müşteri ziyaretlerinde bulunmak.
vi) Bankaya yeni müşteriler kazandırılması.
vii) Şubeye ait demirbaş , taşıt ve diğer sabit kıymetlerin korunması,için gerekli tedbirleri almak.
viii) Tüm banka işlemlerinin,bankalar yasası ve banka iç yönetmeliğine uygun olarak ifa edilmesini sağlamak
ix) Şubede mevcut personeli,banka faaliyetlerinin en rasyonel ve etkin şekilde yürütülmesi için uygun şekilde görev bölümü yapmak.
x) Verilen krediler; limitli borçlu cari hesap ise, bu hesapların canlı ve limitinde seyretmesini sağlayıcı tedbirleri alırken,teklifte ve önerilerde bulunmak, taksitli kredilerin aksatılmadan ödenmesi için, gerekli iş bölümü ve takibini yapmak,
xi) Kanuni takibe ayrılmak zorunda kalan hesapların akıbetini takip edip,geriye dönüşlerin hızlanması için her türlü çalışma ve tedbiri zamanında almak,
xii) Verilen her türlü kredilerle ilgili teminatların, Bankanın tasvip edeceği sigorta şirketinde sigortalanmasını, bunun yanında yapılması öngörülen diğer sigorta türlerinin ayni şekilde yapılmasını ve takibini sağlamak,
xiii) Şubenin faaliyetleri ile ilgili,Genel Müdürlüğe veya Genel Koordinatöre muayyen sürelerde rapor sunmak.
xiv) Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

TEMİZLİK ELEMANI

*Şubenin günlük temizliğinin yapılması.
*Kahve, çay vb. ikramının yapılması.

VEZNE MEMURU

i) Günlük nakit ve çek yatırım – çekiliş ve havale işlemlerini gerçekleştirmek;
ii) Amirlerinden alacakları direktif doğrultusunda vadeli – vadesiz hesap açılış ve kapanışlarını gerçekleştirmek;
iii) Elektrik,su,telefon,emlâk,digitürk v.b. fatura ödemelerini almak
iv) Her türlü kredi ve yasal takip hesaplarının tahsilat işlemlerini yapmak;
v) Kredi kartı ödemelerini almak;
vi) Amirlerinin direktifleri doğrultusunda diğer görevleri yapmak.

VEZNE MEMURU

i) Günlük nakit ve çek yatırım – çekiliş ve havale işlemlerini gerçekleştirmek;
ii) Amirlerinden alacakları direktif doğrultusunda vadeli – vadesiz hesap açılış ve kapanışlarını gerçekleştirmek;
iii) Elektrik,su,telefon,emlâk,digitürk v.b. fatura ödemelerini almak
iv) Her türlü kredi ve yasal takip hesaplarının tahsilat işlemlerini yapmak;
v) Kredi kartı ödemelerini almak;
vi) Amirlerinin direktifleri doğrultusunda diğer görevleri yapmak.

ŞEF YARDIMCISI

*Veznedarların yapmış olduğu tüm işlemleri kontrol eder ve onaylar;
* Kredi müracaatlarının alınıp,şube müdür yardımcısına iletilmesini sağlamak,
* Onaylanmış kredilerle ilgili tüm senetlerin ve sair evrağın hazırlanıp , imza aşamasına getirilmesini sağlamak;
* Müşterilerin yazılı talimatları doğrultusunda , fatura ve/veya hesaplar arasında aktarma işlemlerinin gününde gerçekleştirilmesinin sağlanması ve takibi;
* Günlük muhasebe işlemlerinin Yasa ve Tüzükler çerçevesinde yerine getirilmesinin sağlanması.
* Bankanın kıymetli evraklarının tertibi,muhafazası,ve korunmasını sağlamak.
* Alınan ileri tarihli müşteri çeklerinin muhafazasını ve gününde takasa alınmasınının takibini yapmak,takastan sonra gelen çeklerin ilgili müşterilerin hesaplarına aktarılmasını sağlamak.
* Amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak.

ŞEF

*Veznedarların yapmış olduğu tüm işlemleri kontrol eder ve onaylar;
* Kredi müracaatlarının alınıp,şube müdür yardımcısına iletilmesini sağlamak,
* Onaylanmış kredilerle ilgili tüm senetlerin ve sair evrağın hazırlanıp , imza aşamasına getirilmesini sağlamak;
* Müşterilerin yazılı talimatları doğrultusunda , fatura ve/veya hesaplar arasında aktarma işlemlerinin gününde gerçekleştirilmesinin sağlanması ve takibi;
* Günlük muhasebe işlemlerinin Yasa ve Tüzükler çerçevesinde yerine getirilmesinin sağlanması.
* Bankanın kıymetli evraklarının tertibi,muhafazası,ve korunmasını sağlamak.
* Alınan ileri tarihli müşteri çeklerinin muhafazasını ve gününde takasa alınmasınının takibini yapmak,takastan sonra gelen çeklerin ilgili müşterilerin hesaplarına aktarılmasını sağlamak.
* Amirlerinin vereceği diğer görevleri yapmak.