KKTC’de Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Projesi

KKTC’de Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Projesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kayıtdışı ekonominin minimum seviyeye çekilebilmesi amacına yönelik olarak, Kıbrıs Türk Ticaret Odası bünyesinde yürütülmüştür.

KKTC’de Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Projesi 4 aşamadan oluşmaktadır.
• Kayıtdışı Ekonominin Boyutlarının Ölçülmesi,
• Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi,
• Eylem Planının Hazırlanması,
• Eylem Planında yer alan bazı Yasal ve Kurumsal Düzenlemelere ilişkin öneri metinlerinin hazırlanması.