Leading By Example

KTTO ve KEBE Tarafından yürütülmüş, iki toplumdaki iş insanlarının işbirliği projeleriyle topluma örnek olmayı amaçlanmıştı. Bu amaç çerçevesinde aşağıda beliritilen eylemler hayata geçirilmiştir.

Proje Kapsamında Gerçekleştirilen Eylemler:
• İki toplum arasındaki genç profesyoneller ile Staj
• Sektörel Toplantılar
• Proje Ekibine Yönelik Eğitimler