11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü !

Birleşmiş Milletler (United Nations), kadınların ve kız çocuklarının, fen, teknoloji, mühendislik, matematik eğitimi, eğitim ve araştırma faaliyetlerindeki her seviyede katılımın teşvik edilmesi için 11 Şubat gününü, 2015 yılında Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü (International Day of Women and Girls in Science) ilan etti.

Daha fazla kadının bilimin her seviyesinde olması, özellikle liderlik etmesi, kız çocuklarımızın olumlu rol modellerinden etkilenmeleri ve bu dallarda ilerlemelerini sağlayacaktır. İnovasyon ve bilimsel çözümlerde çeşitlilik yaratacak olan toplumsal kazanımın yanında kadına ekonomik güç ve bağımsızlık sağlayacaktır. Kadının yeri neresi ? Karar organlarının olduğu her yer kadının yeridir. Bu nedenle bilim ve teknoloji alanlarında da liderlik fırsatları eşit şekilde verilmelidir.

Birleşmiş Milletler’den alınan verilere göre, küresel olarak bakıldığında bilim dalındaki araştırmacıların %33’ünün kadın olduğunu vurgulamak gerekirken, pandemi süresinde global olarak ön saflarda sağlık ve sosyal yardım alanlarında çalışanların %70’inin kadın olduğunu fakat ayni veya benzer iş rolleri ve saatlerinde çalışan erkek meslektaşlarından %11 daha az ödendikleri dikkat çekiyor. Global teknoloji verilerine bakıldığında ise kadınlar, iş gücünün sadece %26sını tamamlıyor.

Hızla teknolojinin tüm iş dallarında vazgeçilmez olmak üzere yerini alırken, kız çocuklarımıza bu alanlardaki eğitim ve meslek seçimleri için eşit fırsat vermeliyiz.

2021 Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Gününü  kutlarken bilim dallarında küresel faydalar sağlayarak, pandemi süreci dahil tüm zamanlarda global faydaya imza atan tüm kadın bilim insanlarını kutlarız

KTTO Kadın Girişimciler Komitesi