Kutlama Mesajı

Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşadığı haksızlık ve zorluklara başkaldırısının bir ifadesi olarak tarih sahnesine çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 31’nci yıldönümü kutlu olsun.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs sorunu nedeniyle çeşitli zorluklar ve tehditlerle karşı karşıya bulunan Kıbrıs Türk halkının, özgür yaşama iradesinin en üst düzeyde ifade edilmiş şeklidir. Bu iradenin Kıbrıs sorununa çözüm bulma arayışlarının sonu olmadığının ve Kıbrıs Türk halkının, “eşit düzeyde müzakerelerle, barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmanın mümkün ve zorunlu olduğu görüşüne sımsıkı bağlı” olduğunun KKTC Kuruluş Bildirgesi’nde ifade edilmiş olması ise, Kıbrıs Türk halkının çağdaşlığının ve gelişmiş dünyanın ayrılmaz bir parçası olma kararlılığının en güçlü kanıtıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı, siyasal tanınmamışlık başta olmak üzere karşılaştığı bütün engellere karşın, çağdaş hukuk devleti ve çoğulcu demokrasi ilkelerine bağlı kalarak yoluna devam etmeye çalışmaktadır. Yaşadığımız bütün yoksunlukları ve zorlukları, bu ilkelere bağlı kalarak aşmaya çalışmamız, başlıca güç kaynağımız olmaya devam etmektedir.

Bu anlamlı yıldönümünde, ayrıca, değişen dünya ve bölge koşullarına ayak uydurabilmemiz için tüm toplumsal kesimleri kucaklayan, genç nesilleri gelecek için umutlandıran ve halkımızı ortak bir hedef doğrultusunda birleştiren bir dönüşüm vizyonuna ihtiyacımız olduğunu belirtmek ihtiyacını hissetmekteyiz. Bu dönüşüm vizyonu, Kuzey Kıbrıs’ın her alanda kalkınması ve sürdürebilir bir yapıya kavuşmasını ve bunun, hep beraber başarılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu dönüşüm vizyonu, adalet, eğitim, sağlık, ekonomi, siyaset, kamu yönetimi, enerji, turizm, ulaşım ve daha birçok alanda ciddi reformları içermelidir.

Değişen dünya koşullarına uyum sağlamak için atacağımız etkili ve kararlı adımlar, gelecekte daha güçlü olmamızı ve Kıbrıs Türk halkının devamlılığını sağlayacaktır.