1500 TL Ücret Desteği

Sayın Üyemiz,

Özel sektör için 1500 TL ücret desteğine ilişkin olarak Yerel İşgücü istihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tüzüğe göre özetle;

– Faaliyeti tamamen durdurulan veya faaliyetine ara verilen iş yerlerindeki sigortalı çalışanlara ve işverenlere 2020 Nisan ayı için 1,500 TL istihdam destek ödemesi yapılacaktır.

– Söz konusu destek ödemesi Bakanlar Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda belirlenen miktar ve sürelerle devam edebilecektir.

–  Aşağıda belirtilenler kapsam dışı tutulmuştur;

Faaliyetlerine devam eden iş yerlerinde çalışanlar.

Mali sektörde faaliyet gösteren iş yerlerinin çalışanları (bankalar, sigorta acenteleri ve sigorta şirketleri, kooperatifler, kredi şirketleri, finans ve danışmanlık şirketleri, döviz büroları, muhasebe büroları ve benzeri iş yerleri).

Eğitim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin çalışanları. (üniversiteler, özel okullar, dershaneler, eğitim ve öğretim faaliyeti yürüten kurum kuruluşlar). – özel gereksinimli bireylere eğitim veren merkezler hariç –

Turizm sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin çalışanları (casinolar, gece kulüpleri, bet ofisleri, sanal bet ofisleri, öğrenci yurtlarını ve benzeri iş yerleri).

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin çalışanları (laboratuvar, özel hastahaneler, klinikler, eczaneler, ecza depoları ve benzeri iş yerleri).

Gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin çalışanları (marketler, market tedarikçileri, fırınlar, kasaplar ve benzeri iş yerleri).

Tarım ve narenciye sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin çalışanları.

Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin çalışanları.

Ev hizmetlerinde çalışanlar.

Benzin istasyonları ve tedarikçilerinde çalışanlar.

GSM operatörlerinde çalışanlar.

Sağlık sektöründe (laboratuvar, özel hastahaneler, klinikler, eczaneler, ecza depoları ve benzeri iş yerleri), tarım ve narenciye sektöründe, hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işverenler.

Avukatlar, mimar ve mühendisler.

Emlak şirketlerinin işverenleri.

Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetlerine devam eden diğer iş yerlerinin işverenleri.

–  İşverenlerin 30 gün içerisinde İhtiyat Sandığı Dairesi resmi web portalı olan e-ihtiyat portalına çalışanlarının kaydını yaparak başvuruda bulunması koşuldur.

–  Kaydını yapan işverenler kaydını yaptığı çalışanlarını iş yerinin tekrar faaliyete başladığı ve istihdam destek ödemelerinin bittiği tarihten itibaren 2 ay süre ile durdurmayacağını kabul eder.

–  İlgili ödemeler hak kazananların kendine ait banka hesabına Daire tarafından aylık olarak Daire tarafından belirlenen tarihlerde yatırılır.

–  Muhasiplere, Tıbbi Tahlil Laboratuvarları ve benzin istasyonu işleten işverenlere 01.04.2020 tarihinden itibaren istihdam tarihine bakılmaksızın istihdam ettikleri sigortalı çalışanı için 3 ay süre ile 500 TL sosyal güvenlik prim teşvik ödemesi yapılır.

Tüzüğün tamamı için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulur.

Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı