18 Yaşını KKKTC’de Tamamlamış Şahısların Oturma İzninin Çalışma İznine Çevrilmesi İçin Gerekli Belgeler?

  • Müracaat ve Talep Formu
  • İşyerinin Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden Borcu olmadığını gösteren belgeler
  • 18 yaşını KKTC’de tamamlamış ve geçerli bir ziyaretçi izni veya giriş izni olması
  • Anne ve babasının geçerli bir çalışma izni olması halinde Polis Genel Müdürlüğü’nden Giriş – Çıkış Belgesi
  • TC Lefkoşa Elçiliği’nden Nüfus Kayıt Örneği
  • Alınacak Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’nden işçinin yeni kayıt belgeleri
  • Sağlık Raporu Hizmet Akdi ve İşçi Kartı
  • 3. Ülke Vatandaşı ise Banka Teminat Mektubu
  • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekaletname