2. Ekonomik Paketine İlişkin Düzenlemeler

Sayın Üyemiz,

22 Haziran 2020 tarihinde Başbakan tarafından açıklanan “Toplumsal Dayanışma için İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi” kapsamında aşağıda özetlenen düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Faiz Destekli Kredi Kullanım Alanları

Söz konusu kredinin kullanım alanları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir;

– Yurtiçi mal ve hizmet temini için keşide edilmiş çeklerinin veya faturalarının ödenmesi.

– Hammadde alımı.

– Kamu kurum ve kuruluşlarına olan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

– Personel maaşlarının ödenmesi.

– Yurtiçi kira ödemesi.

– Tapuda adına kayıtlı konut bulunmayan gerçek kişilerin konut alımı.

Not: Kredi koşulları KGF tarafından ayrıca duyurulacaktır.

İlgili düzenlemenin tümü için lütfen tıklayınız.

 

Kredilerin Yapılandırılması

– Kredilerin yapılandırılması aşağıdaki gibi düzenlenmiştir;

– Mevcut krediler yapılandırılırken bakanlar her hangi bir ücret almayacak.

– Kredi yapılandırılması kapsamında krediler başka bir bankaya aktarılmak suretiyle erken kapatılabilecek. Erken kapama tazminatı kredinin kapanması için ödenen tutarın %0,5’ini (binde beş) aşamayacak.

– Kredinin başka bir bankaya aktarılması durumunda krediye bağlı ipotekler varsa bu ipotekler kredinin aktarılacağı bankaya devir yoluyla taşınması şart olacak.

– Bu düzenleme 30 Eylül 2020’ye kadar yürürlükte kalacak.

İlgili düzenlemenin tümü için lütfen tıklayınız.

 

Konut Kredilerinde BSİV Oranında İndirim

185 m2’yi geçmeyen konut kredilerinde BSİV (Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi) oranı %3’ten %1,5’a indirilmiştir.

İlgili düzenlemenin tümü için lütfen tıklayınız.

 

Kredi Kartı Asgari Ödeme Oranı

Kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarı Mart 2020 dönem borcu dahil olmak üzere Aralık 2020 dönemine kadar  %1 olarak uygulanacaktır.

İlgili düzenlemenin tümü için lütfen tıklayınız.

 

Bilginize sunulur.

 

Saygılarımızla,
İzzet Adiloğlu
Ticaret Geliştirme Uzmanı