2015-2016 Yılı Narenciye İhracat Teşvik Primleri ile ilgili KKTC Bakanlar Kurulu Kararı

Saygıdeğer Üyelerimiz,

Narenciye Alanında Faaliyet Gösteren Değerli Üyelerimizin DİKKATİNE!

31 Mart 2016 tarihinde EK IV başlıklı 40 sayılı KKTC Resmi Gazete’de yayınlanan 23.03.2016 tarihli 488-2016 sayılı Bakanlar Kurulu kararı’na göre 2015-2016 Yılı Narenciye İhracat Teşvik Primleri’ne ilişkin 15.01.2016 tarihli 96-2016 sayılı karara ekli 2015-2016 Narenciye Üretim Sezonu İhracat Teşvik Prim Miktarlarına ait 3. ve 4. maddelerin kaldırılarak yerine yeni 3. madde eklenenerek tadil edilmesine karar verildi.

Bu bağlamda ilgili maddenin son şekli aşağıdaki gibi olmuştur;

3. Kıbrıs Meyve Sebze (Cypfruvex) İşletmemcilik Ltd.’in yapmış olduğu ihracat sözleşmeleri saklı kalmak koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti’ne, AB ve 3. ülkelere yapılacak olan her türlü Narenciye Konsanteresi ihracatında:

A- Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce ihraç edilen her tür narenciye konsantresi için ton başına 1.200 USD teşvik primi verilmesi.

B- Yukarıdaki (A) fıkrasında belirtilen ihracat teşvik primi hakedişleri ‘‘KKTC Narenciye İhracat Teşviklerine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Tüzüğü’’ne bakılmaksızın, 1 Amerikan Doları (USD) kurunun en fazla 2,25 TL hesaplanarak ödenmesi yapılacaktır.

NOT: Bu yeni düzenleme ile 15.01.2016 tarihli kararda olan aşağıdaki maddeler kaldırılmış oldu.
Diğerleri ise aynen korundu. Yürürlükten kaldırılan maddeler:

1- Kıbrıs Meyve Sebze (Cypfruvex) İşletmemcilik Ltd. Tarafından iç piyasaya satılacak her tür narenciye konsantresi için  kilogram başına 2-TL teşvik priminin meyve suyu imal eden işletmelere verilmesi.

2- Bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce meyve suyu imali için iç piyasaya satılan her tür narenciye konsantresi için  1000-USD teşvik primi verilmesi.

23.03.2016 tarihli 488-2016 sayılı kararın tümü için lütfen tıklayınız.

15.01.2016 tarihli 96-2016 sayılı kararın tümü için lütfen tıklayınız.