2016-2017 Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı

Sayın Üyemiz,

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 2016 yılı Mali Destek Kismi Hibe Programı duyurusunda bulunmuştur.

Hibe programına başvuru kriterleri aşağıda belirtilmektedir. Buna göre:

KÂR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İÇİN:

  • KOBİ olarak faaliyet gösteren tüzel kişi olması ya da kar amacı güden kooperatif olması,
  • KOBİ’ler için sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna veya KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması,
  • Merkezi ya da yasal şubesinin teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce KKTC’de kurulmuş olması ve Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesine tescil edilmiş olması,
  • Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev, yetki ve faaliyet alanı içerisinde bulunması,
  • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir.

Kar amacı güden kuruluşlar için belirlenen Asgari tutar: 75.000 TL, Azami tutar ise: 250.000 TL.

KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUM/KURULUŞLAR İÇİN:

Proje konusunun, proje sunan kurum / kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması, yanı sıra Başvuru Sahibinin:

  • Yerel yönetimler,
  • Üniversiteler (Devlet veya Vakıf Üniversiteleri),
  • Mesleki kuruluşlar ve birlikler,
  • Vakıflar ve dernekler,
  • Kooperatifler, olması gerekmektedir.

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için belirlenen Asgari tutar: 25.000 TL, Azami tutar ise: 100.000 TL olarak belirtilmiştir.

Sözkonusu hibe programı ile ilgili detaylı bilgiyi ve gerekli belgeleri, KOBİGEM, http://kobigem.gov.ct.tr web sayfasında “HİBE PROGRAMLARI 2016-2017” başlığı altından temin edebilirsiniz.

 

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YER VE SAAT BİLGİSİ

LEFKOŞA

Tarih: 8 Eylül 2016 Perşembe

Saat:16:00

Yer:Kalkınma Bankası Konferans Salonu

 MAĞUSA

Tarih: 9 Eylül 2016 Cuma

Saat: 14:00

Yer: DAÜ-Mustafa Avşın CL Konferans Salonu

İSKELE

Tarih:9 Eylül 2016 Cuma

Saat:17:30

Yer:Belediye Kültür Merkezi

GÜZELYURT

Tarih:19 Eylül 2016 Pazartesi

Saat: 16:00

Yer: AKM

GİRNE

Tarih: 20 Eylül 2016 Salı

Saat: 16:00

Yer: Girne Amerikan Üniversitesi

“Milenyum Senato Kongre Merkezi”

EGİTİM TOPLANTILARI

22-23 Eylül 2016

Saat:9:00-17:00

Yer: KKTC Kalkınma Bankası Konferans Salonu

İş Geliştirme Uzmanımız Şükran Özerdem’den de konu ile ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla,

Şükran Özerdem

Kıbrıs Türk Ticaret Odası – Turkish Cypriot Chamber of Commerce

İş Geliştirme Uzmanı

Business Development Specialist

Tel: +90 392 2283760 / ext. 150,  +90 392 2283645 / ext. 150

Fax: +90 392 2286705 / +90 392 2270782

Email: sozerdem@ktto.net

www.ktto.net