2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı ile ilgili açıklama

 2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı ile ilgili Odamız tarafından yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;

 

KTTO: Yapısal Dönüşüm Programı uygulaması daha ilk aydan aksadı 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, KKTC ile TC arasında 27 Mayıs 2016 tarihinde imzalanan Yapısal Dönüşüm Programı’nın uygulamasında gecikmeler yaşandığını ve Haziran ayı içinde gerçekleşmesi hedeflenen 4 eylemin hayata geçirilmediğini duyurdu.

Odadan yapılan açıklamada Yapısal Dönüşüm Programı’nın, Kıbrıs Türk ekonomisinin ihtiyaç duyduğu rekabet gücünün artırılmasına yönelik önemli adımları içerdiği oysa program takviminin daha ilk ayında aksamalar olduğuna dikkat çekildi.  Açıklamada, Programda Temmuz ayına yönelik bir hedef bulunmadığı, Ağustos ayı içinse 3 hedef konulduğu hatırlatıldı.

Buna göre Haziran ayında gerçekleşmeyen dört eylem ve Ağustos’ta gerçekleşmesi hedeflenen eylemler şu şekilde sıralandı:

 

Haziran 2016 Programı

  1. Muhasebe Denetim ve Meslek Yasası çıkarılacaktır.

Durum Tespiti: AB ile uyumlu muhasebe mesleğini yerine getirme koşullarını düzenleyen Tasarı, 9 Mayıs 2014 tarihinde Bakanlar kurulunda onaylanarak KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmuş olmasına rağmen henüz yasallaşmamıştır.

 

  1. Burs harcamalarını azaltacak şekilde burs kriterleri değiştirilecektir.

Durum Tespiti: Burs Tüzüğündeki değişiklikler için çalışmalar başlatılmış olmasına rağmen henüz tamamlanmamıştır. Bu tüzük ile birlikte Öğrenim Kredi Tüzüğü için de çalışmalar devam etmektedir.

 

  1. İstihdam Strateji ve Eylem Planı uygulamaya konacaktır.

Durum Tespiti: İstihdam Strateji ve Eylem Planı belgesi yürürlüğe konmamıştır. Strateji ve eylem planı hazırlanması için Dünya Bankası uzmanları, ilgili bakanlıklar ve ekonomik örgütler ile çalışmalar devam etmektedir.

 

  1. Bir Protokol yapılarak, T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından AB müktesebatına göre oluşturulan Ulusal Meslek Standartlarının (UMS) ülke koşullarına göre düşünülerek kullanılması sağlanacaktır. Bu kapsamda Mesleki Yeterlilik Yasası çıkarılacaktır.

Durum Tespiti: Mesleki yeterlilik yasası henüz çıkarılmamıştır.

 

Ağustos 2016 Programı

  1. Eğitim Eylem Planı’nın yürürlüğe girmesi,
  2. Eğitim Bakanlığı’nda norm kadroya geçilmesi ve mevcut öğretmenlerin buna göre görevlendirilmeleri,
  3. 2017-2020 yılları arasında uygulanacak Tarım Master Planı’nın yayınlanması öngörülmektedir.

“Protokolün geç imzalanması bahane olmamalıdır”

KTTO açıklamasında,  Başbakan Sayın Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Sayın Denktaş’ın son günlerdeki demeçlerinde 2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı’nın uygulanmasının önemine sıklıkla atıfta bulunmaları olumlu bulunurken, uygulama performansının Haziran ayı hedefleriyle örtüşmediği vurgulandı. Açıklamada,  “Protokolün imzalamasında yaşanan gecikmeler, yıllardır süregelen ve kronikleşen yapısal sorunlara ilişkin reform ve bunları destekleyen politikaların zamanında atılmaması için bir bahane olmamalıdır” denildi. Oda açıklamasında ayrıca, özellikle eğitim alanı ile ilgili düzenlemelerin yeni ders yılı başlamadan tamamlanması ve yeni ders yılındaki uygulamaların bu düzenlemeye uygun yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası açıklamasında, Oda’nın programın uygulanmasını izleme konusundaki çalışmalarını sürdüreceği ve bu konuda hükümet yetkilileriyle sürekli bir temas ve işbirliği içinde olacağı belirtildi.