“2017 Gelişim ve Dönüşüm Yılı Olsun”

Kıbrıs Türk halkı ve ekonomisi, yıllardan beri hazırlanan ama uygulanmayan hükümet programları, ekonomik ve mali işbirliği programları ve protokolleriyle yaşamaya adeta mahkum edilmiştir. Son olarak mevcut hükümet tarafından imzalanan 2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı, kamu yönetiminin etkinliği ve verimliliğinin artırılması, finansal sektörün yapısının güçlendirilmesi ve reel sektörün rekabet edebilirliğinin arttırılması için yapılması gereken reformları ve eylemleri ortaya koymaktadır. Oysa siyasi irade, bu programlarda ortaya konulan yapısal reformları ve politikaları uygulamak yerine geçici çözümler,  günübirlik söylem ve uygulamalarla ekonomik hayatı durağanlığa itmektedir.

Örnek vermek gerekirse, elektrikte piyasayı pahalılaştıran ve mevcut sorunlara çözüm getirmeyen zam kararı; beyaz plaka uygulaması ile ilgili belirsizlik ve kaynağı öngörülmemiş, bütçeye yeni yükler getirerek, mali disiplini bozacak Özelleştirme (Değişiklik) Yasa Önerisinin oybirliğiyle onaylanmış olması bu uygulamalardan sadece bazılarıdır. Ülkemizin mevcut mali ve idari yapısı maalesef sürdürülebilir değildir. Kaynaklarımızı verimli kullanamamakta, yatırımların önünü açacak düzenlemeleri yapamamaktayız. Bütçemiz büyük oranda cari gider ve transferlere ayrılmaktadır. Altyapıya, sağlığa, eğitime ve sürdürülebilir bir çevreye gerekli kaynağı ayıramaz durumdayız. Halbuki ülke sorunlarımıza kapsamlı çözüm üretmek hepimizin önceliği olmalıdır.

Bu bağlamda, 2017 yılında, hükümetten Yapısal Dönüşüm Programına sadakat ve bu kapsamda aşağıdaki çalışmalar üzerinde yoğunlaşma bekliyoruz:

  • E-Devlete geçiş için gerekli olan yasal düzenlemeleri tamamlamak ve kamu hizmetlerinin E-Devlet üzerinden yürütülmesini sağlamak;
  • Kamu yönetiminin etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulması amacıyla Kamu Reformu çalışmalarını tamamlamak;
  • Kamu altyapı yatırımlarında özel sektörün katılımını sağlayan kamu özel ortaklığı modellerini uygulamak;
  • İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.
  • Enerji arzını çeşitlendirmek ve artık çağdışı kalmış fuel oil ile elektrik üreten santraller yerine ucuz ve alternatif enerji arzı modellerini hayata geçirmek;

KKTC hükümetleri yapısal sorunlardan kaynaklanan sorunlara günlük çözümler üretmeye çalışmak yerine, bu sorunlara kaynaklık eden faktörleri ortadan kaldırmalı ve iş yapabilirliğimizi geliştirmelidir. Tersi durumda siyasete olan güven daha da azalacak, sorunlar katlanarak büyüyecektir.

2017 yılının KAYIP BİR YIL yerine, GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM YILI olmasını; tüm iş camiasına, çalışanlara, siyasilerimize ve tüm halkımıza başarılı bir yıl geçirmelerini dileriz.