2019 Gümrük Harç Ücret Oran ve Miktarları Hk.

Sayın Üyemiz,

 

2019 Gümrük ve İstihsal (Harçlar ve Ücretler) (Oran ve Miktarları) Tüzüğü 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamdaki bazı harç ve ücretler aşağıda bilginize sunulmaktadır.

 

Gözetim, Denetim ve Fazla Mesai Ücretleri

  1. Gümrük Hizmetleri Sınıfından görevlendirilen her memur için: 99 TL saatte
  2. Gümrük Muhafaza Hizmetleri sınıfından görevlendirilen her Muhafız için: 66 TL saatte
  3. Gümrük ve Liman Bekçiliği Hizmetleri Sınıfından görevlendirilen her bekçi için: 66 TL saatte
  4. Yukarıdaki Hizmet Sınıflarına girmeyen diğer memurlar için: 66 TL saatte

 

Ambar ve Antrepo Ücretleri

  1. İthalde malların onanmış gümrük alan, sundurma ve ambarlarına alınmalarıyla, aşağıdaki ambar ücreti uygulanır:

(A) Malların ambara alınmalarının birinci gününden onuncu güne kadar her gün veya kısmı için: Malların brüt ağırlığının her 100 kilo veya kısmı için: 68 Kuruş

(B) Malların ambara alınmalarının onuncu gününden sonra yirminci güne kadar her gün veya kısmı için: Malların brüt ağırlığının her 100 kilo veya kısmı için: 1,36 TL

(C) Malların ambara alınmalarının yirminci gününden sonra gelen her gün veya kısmı için: Malların brüt ağırlığının her 100 kilo veya kısmı için: 2,04 TL

  1. Gümrük alan sundurma ve ambarlarında yasal olarak belirlenen süre içerisinde aranmayarak malların aktarıldığı Devlet Antreposunda aşağıdaki ambar ücretleri uygulanır.

Malların aktarılmalarından başlayarak her gün veya kısmı için ve malların brüt ağırlığının her 100 Kilo veya kısmı için: 2,72 TL

 

İlgili harç ve ücretlerin tümü için lütfen tıklayınız.