2021 Yılı Mali Destek Hibe Programları Hakkında

Sayın Üyemiz,

TC ve KKTC arasında imzalanan “2021 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, özel sektörün rekabet gücünün ve verimliliğinin artırılmasına yönelik, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Turizm ve Çevre Bakanlığı’na 9.000.000 TL kaynak tahsis edilerek, 2021 yılı mali destek hibe programları açıklanmıştır.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı

 

Program Bütçesi: 3.000.000 TL

 

Öncelik alanları: Üretimde katma değer ve verimlilik artışının sağlanması, ürünlerin uluslararası ticaret imkanlarına kavuşturulması

Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

 

Program Bütçesi: 3.000.000 TL

 

Öncelik alanları: Turizme dönük tesislerin hizmet kalitesinin ve çeşitliliğinin artırılması ve turizme dönük yeni tesisler oluşturulması

Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

 

Program Bütçesi: 3.000.000 TL

 

Öncelik alanları: Tarımsal işletmelerde modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması ve tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması

Başvurular, 25 Ekim 2021 ve 02 Kasım 2021 tarihleri arasında elektronik olarak yapılacaktır. Elektronik başvuru tamamlandığında verilecek başvuru numarası ve randevu saati ile tüm evrakların imzalı orijinal nüshası YAGA adresine elden tutanak karşılığı teslim edilecektir. Bu başvuru aralığından önce veya sonra yapılan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Konuyu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Nilay Onbaşı Üresin

Ticaret Geliştirme Uzmanı