2022 Gümrük Harçları ve Ücretleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

2022 Gümrük ve İstihsal (Harçlar ve Ücretler) (Oran ve Miktarları) Tüzüğü 19 Eylül 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamdaki bazı harç ve ücretler aşağıda bilginize sunulmaktadır.

 

Gözetim, Denetim ve Fazla Mesai Ücretleri

Gümrük Hizmetleri Sınıfından görevlendirilen her memur için: 192 TL saatte (eskisi: 120  TL)

Gümrük Muhafaza Hizmetleri sınıfından görevlendirilen her Muhafız için: 128 TL saatte (eskisi: 80 TL)

Gümrük ve Liman Bekçiliği Hizmetleri Sınıfından görevlendirilen her bekçi için: 128 TL saatte (eskisi: 80 TL)

Yukarıdaki Hizmet Sınıflarına girmeyen diğer memurlar için: 128 TL saatte (eskisi: 80 TL)

 

Ambar ve Antrepo Ücretleri

İthalde malların onanmış gümrük alan, sundurma ve ambarlarına alınmalarıyla, aşağıdaki ambar ücreti uygulanır:

(A) Malların ambara alınmalarının birinci gününden onuncu güne kadar her gün veya kısmı için: Malların brüt ağırlığının her 100 kilo veya kısmı için: 1,35 TL (eskisi: 84 Kuruş)

(B) Malların ambara alınmalarının onuncu gününden sonra yirminci güne kadar her gün veya kısmı için: Malların brüt ağırlığının her 100 kilo veya kısmı için: 2,70 TL (eskisi: 1,68 TL)

(C) Malların ambara alınmalarının yirminci gününden sonra gelen her gün veya kısmı için: Malların brüt ağırlığının her 100 kilo veya kısmı için: 4,05 TL (eskisi: 2,52 TL)

Gümrük alan sundurma ve ambarlarında yasal olarak belirlenen süre içerisinde aranmayarak malların aktarıldığı Devlet Antreposunda aşağıdaki ambar ücretleri uygulanır.

Malların aktarılmalarından başlayarak her gün veya kısmı için ve malların brüt ağırlığının her 100 Kilo veya kısmı için: 5,40 TL (eskisi: 3,36 TL)

Ücret ve harçların olduğu karşılaştırmalı tablo için lütfen tıklayınız.

Resmi gazetenin tümü için lütfen tıklayınız.

 

Saygılarımla,

Fikriye Tursun

İş Geliştirme Uzman Yardımcısı