2024 Yılı Tarımsal Desteklerin Belirlenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Bakanlar Kurulu, Tarımsal üretimde çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini sağlayarak, verim ve kaliteyi yükseltmek amacı ile küçük-orta ölçekli
aile işletmelerini hedef alan, sektörde yaşanan veya yaşanması muhtemel problemlere çözüm üretmek, kayıtların güncel tutulmasını sağlamak ve rekabet edebilir bir sektör
oluşturulması amacıyla Tarım Destekleme bütçe sınırları dikkate alınarak, 2024 yılı için tarımsal desteklerin, ekte maddeler halinde belirlenmiş destek miktar ve yöntemlerine
göre verilmesine karar vermiştir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası