Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası’nın ilgili maddeler altında hazırlanan Tüzükler

22 Mart 2016 tarih ve 36 Sayı’lı Bakanlar Kurulu, “Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu” Yasası altında çeşitli Tüzükleri onaylayarak Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Tüzüklerin listesi aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

  1. Ambalajlanmış Kaynak Suyunun ve İçme Suyunun Temin Edilme Yöntemleri, Nakli, İşlenmesi, Ambalajlanması, Etiketlenmesi, Satışı ve Reklamına İlişkin Tüzük.
  2. Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Üretim Tesislerinde Kurulacak Laboratuvarların Teknik Özelliklerinin ve Çalışan Personelin Niteliklerinin Belirlenmesine İlişkin Tüzük.
  3. Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Üretim Tesislerinde Çalışacak Sorumlu Yöneticinin Niteliklerinin ve Çalışma Koşullarının Belirlenmesine İlişkin Kuralları Düzenleyen Tüzük.
  4. Ambalajlanmış Kaynak Suyunun ve İçme Suyunun Taşıması Gereken Her Türlü Kimyasal, Fiziksel ve Mikrobiyolojik Kriterler ile İçme Suyu Güveliği ile İlgili Tüzük.
  5. Ambalajlanmış Kaynak Suyunun ve İçme Suyunun İthalat ve İhracat İşlemleri İçin Ön İzin Alınması Hakkında Tüzük.
  6. Ambalajlanmış Kaynak Suyunun ve İçme Suyunun İzlenebilirliği ile İlgili Usul ve Esasları Belirleyen Tüzük.
  7. Ambalajlanmış Kaynak Suyunun ve İçme Suyunun Risk Analizi ile İlgili Kurallar ve Risk Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü.
  8. Ambalajlanmış Kaynak Suyunun ve İçme Suyunun Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tüzüğü.
  9. Ambalajlanmış Kaynak Suyundan ve İçme Suyundan Numune Alma ile İlgili Usul ve Esasları Düzenleyen Tüzük.
  10. Ambalajlanmış İçme ve Kaynak Suyu Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarını Düzenleyen Tüzük.