Faiz Destekli Kredi ve IV. Girişimcilik Hibe Programı

Değerli Üyemiz,

27 Kasım 2019 tarihli, 167 No’lu Resmi Gazetede yayımlanın Bakanlar Kurulu kararları ile, aşağıdaki yatırım geliştirme ve hibe projeleri onaylanmıştır.

  • 2019 YILI IX. ESNAF VE HİZMET SEKTÖRÜNE YÖNELİK FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI

Bakanlar Kurulu, ülkemiz ekonomisinde, tarım ve sanayi dışında kalan esnaf ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin desteklenmesi amacı ile uygulanacak “Esnaf ve Hizmet Sektörüne Yönelik Faiz Destekli Kredi Programı”na ilişkin bir dizi karar almıştır,

Lütfen detaylar için tıklayınız.

 

  • GİRİŞİMCİLİK PROJESİ HİBE PROGRAMI

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2019 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde yeni iş kurmayı hedefleyen girişimcileri desteklemek amacıyla, “IV. Girişimcilik Projesi”ni uygulayabilmek için bir dizi karar aldı.

Lütfen detaylar için tıklayınız.

Değeri Üyemiz, KOBİGEM ve YAGA ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, Bakanlar Kurulunun almış olduğu bu kararların uygulamaya giriş tarihi henüz belirlenmemiştir.

Lütfen detayları, https://kobigem.gov.ct.tr/ ve  http://yaga.gov.ct.tr/ takip ediniz.

Saygılarımla,
Yılmaz Serden
İş Geliştirme Birimi