Gelir ve Vergi Dairesi Formlar

Beyannamaler

No Tanım Dosya
1 Katma Değer Vergisi Beyannamesi İndir
2 Sadeleştirilmiş Katma Değer Vergisi Beyannamesi İndir
3 Vergi Sorumluları İçin KDV Beyannamesi İndir
4 Özel Matraha Tabii KDV Vergi Sorumlusu Beyannamesi İndir
5 Banka Sigorta İşlemleri Vergisi İndir
6 Özel İletişim Hizmetleri Vergisi Yasası Beyannamesi İndir
7 Ücretlilerle İlgili Stopaj Beyannamesi (VD17a) İndir
8 KİRA Beyannamesi (VD91) İndir


İnternet Vergi Dairesi Yetki Belgeleri

No Tanım Dosya
1 Şifre Talep Formu İndir
2 Muhasip Murakıp Yetkilendirme Formu İndir
3 VKN Almak İçin Toplu Form İndir


Formlar

No Tanım Dosya
1 Tecil Teminat Mektubu Örneği İndir
2 Kdv Tecil Talep Formu İndir
3 Vergi Kimlik Numarası Almak için Form İndir

 

Aylık Vergileri Sonlandırma ve Başlatma Formu

1 Aylık Vergileri Son. ve Baş. Formu İndir

 

Vergi Sorumluları için Mevduat Stopaj Beyannamesi

No Tanım Dosya
1 Vergi Sor. Mev. Stp Bn İndir