Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kişisel verilerinizin işleme bağlı tutulmasında, temel hak ve özgürlüklerinizin korunması amacı güden 89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasası tahtında yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına imzalanacak olan aydınlatma metnini sizlerle paylaşıyoruz.

Ekteki metinde detaylı olarak izah edildiği üzere, tarafımızla paylaşmış olduğunuz ve/veya paylaşacağınız kişisel verilerinizin 89/2007 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasasına uygun olarak işlenmesi, toplanması, kaydedilmesi, saklanması, silinmesi, değerlendirilmesi, kullanılması, uyarlanması, değiştirilmesi, durdurulması, veya yok edilmesi gibi işlevlerin uygulanmasına ilişkin açık bir şekilde onay vermenizi talep etmekteyiz.

Kişisel verilerinizin işlemekteki amacımız, verilerinizin alıcıları veya alıcı kategorileri, veriye erişim ve verinin düzeltilmesine ilişkin haklarınız ve verinin gerekli olması halinde yasal olarak yardım etmek mecburiyetinde olup olmadığınıza ilişkin hususlar ekteki metinde açıkça izah edilmiştir.

İlgili metni okuduktan sonra onaylıyorsanız, onayladığınıza dair imza edip senizavcioglu@ktto.net  email adresine ve/veya elden bize geri göndermenizi talep ve rica ederiz.

İmzalanacak olan Aydınlatma metni için lütfen tıklayınız.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası