5 Örgüt Tarafından Cuma Günü Yapılacak Demokrasi Mitingi’ne Yönelik Açıklama

ORTAK AÇIKLAMA

Hatırlanacağı üzere Kıbrıs Türk iş yaşamını ve ekonomiyi temsil eden 5 örgüt olarak Türkiye’deki darbe sürecini takip eden günlerde bir araya gelerek ortak bir açıklamayla darbe girişimini şiddetle kınamıştık.

Bildiride de açıkladığımız üzere, Türkiye’nin demokratik, seküler ve çok sesli yapısına zarar vermeyi amaçlayan bu tür girişimler yalnız Türkiye’yi değil tüm bölgeyi istikrarsızlığa sevk etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye Cumhuriyeti ile çok özel tarihi, kültürel, ekonomik ve siyasi bağları vardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin istikrarsızlığına yol açan her türlü girişim Kıbrıs Türk halkının refahını ve geleceğini de olumsuz etkileyeceği kesindir. Özellikle Kıbrıs’ta devam eden çözüm sürecinin geldiği aşama da düşünüldüğünde, Türkiye’deki istikrarsızlığın buradaki sürece ne gibi zararlar verebileceği de açıkça görülmektedir. 

Bu görüşümüzün KKTC’de farklı kesimler tarafından da paylaşıldığını görmek bizleri sevindirmektedir. Türkiye’deki istikrarın bizim geleceğimizi de yakından ilgilendirdiğinden hareketle, Demokrasiye Destek Platformu tarafından 5 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilecek mitingte Türkiye’deki demokrasiye destek mesajının verilecek olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu çerçevede, Türkiye’nin bu sıkıntılı süreçten başarıyla çıkacağına olan inacımızı yineler, Kıbrıs’ta bir çözüm bulunması için Türkiye’nin geçmişten bugüne devam eden çabalarını destekler, ve demokrasisi sağlam ve istikrarı yakalamış bir Türkiye’nin gerek Kıbrıs’ta gerekse bölgede istikrar için elzem olduğunu hatırlatırız.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kıbrıs Türk Sanayi Odası

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği