8 Ekonomik Örgüt Cumhurbaşkanı Eroğlu’ndan Poliçeler (değişiklik) Yasası’nı Meclis’e iade etmesini istedi

ÇERKEZ: “YASA İŞ HAYATINI NEGATİF ETKİLEYECEK”
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Günay Çerkez, borç-alacak ilişkilerini düzenleyen Poliçeler (Değişiklik) Yasası’nın iş hayatını negatif etkileyeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan yasayı imzalamayarak bir daha görüşülmek üzere meclise geri göndermesini istedi. Aralarında Ticaret ve Sanayi Odalarının da bulunduğu 8 ekonomik örgüt, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan Poliçeler (Değişiklik) Yasası’nı Meclise iade etmesini talep etti.
Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Poliçeler (Değişiklik) Yasası’nı ayrıntılı olarak hukuki ve ekonomik yönden değerlendireceğini belirtti.
Derviş Eroğlu, 28 Mayıs 2013 tarihinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Genç İşadamları Derneği, Genç Profesyoneller, Taşocakları Birliği, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği ve Kıbrıs Türk İşadamları Derneği yetkililerinden oluşan heyeti kabul etti.

ÇERKEZ

Ticaret Odası Başkanı Günay Çerkez, kabulde 8 sivil toplum örgütü adına Cumhurbaşkanı Eroğlu’na görüşlerini aktararak bir de dosya sundu.
20 Mayıs tarihinde hükümete karşı güvensizlik önergesi verildiği ve erken seçim tarihinin görüşüleceği gün, Poliçeler (Değişiklik) Yasasının Cumhuriyet Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Çerkez, “Borç-alacak ilişiklerini düzenleyen tüm mevzuatın bütünlüklü olarak bir arada gözden geçirilmesi ve toplumu ve iş hayatını çok olumsuz yönde etkileyen bu borç-alacak ilişkilerinin düzene sokulması gerekmektedir” dedi.
İşadamları olarak, borç-alacak ilişkilerinde kesin bir çözüm için etkin bir icra sistemi, tapu sisteminin düzeltilmesi, ticaret mahkemeleri ve tahkim kurulu oluşturulması, bankalar yasasının güncellenmesi, etkin kredi kayıt sistemi ve benzeri düzenlemelerin aynı zamanda ve bütünlüklü bir şekilde yapılması gerektiği görüşünde olduklarını ifade eden Çerkez, Cumhuriyet Meclisi’nin, işadamlarının temsilcisi ilgili sivil toplum örgütlerinin de görüşlerini dikkate alarak yasaları bir bütünlük içerisinde aynı anda yasalaştırması gerektiğini kaydetti.
Borç-alacak ilişkilerini düzenleyen ilgili tüm yasaların bütünlüklü hazırlanmaması, işadamlarının temsilcilerinin görüşlerinin dikkate alınmaması, erken seçim kararı alınmasıyla birlikte diğer ilgili yasa çalışmalarını yapacak bir meclisin olmamasının, mevcut yapısıyla ekonomiyi olumsuz yönde etkileyerek, sosyal sorunlara ve alacakların gayrı resmi yöntemlerle toplanmasına vesile olacağını savunan Çerkez, Poliçeler Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi’ne iade edilmesini istedi.
Bu yasanın iş hayatını negatif etkileyeceğine işaret eden Çerkez, borçlu olan kişiler için mahkemenin belirlediği ödeme programına uymaması halinde hapislik cezasının kalkmasının çekleri güven vermeyen birer kağıt parçası haline getirmekte olduğunu, bunun da ekonomiyi etkileyeceğini söyledi.

EROĞLU

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, yasayı henüz değerlendirme fırsatı bulamadığını ancak iş çevreleri bu kadar tedirginse ayrıntılı olarak hukuki ve ekonomik açıdan değerlendireceklerini belirtti.Uyarıları için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Eroğlu, ekonomiyle ilgili 4-5 yasanın bütünlüklü olarak değerlendirilip birlikte geçirilip gönderilmesi gerekirken bunun yapılmadığına işaret etti.Eroğlu, yasanın acele geçirildiğini de ifade etti.