AB HİBE DESTEK PAKETİ ÇALIŞAN SAYISI KRİTERİ DEĞİŞİKLİĞİ

Sayın Üyemiz,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da iş birliği ile yönetilen, Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve Northern Ireland-Cooperation Overseas (NI-CO) tarafından yürütülmekte olan “İnovatif Girişimcilik ve Diyalog Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “İş İstihdamını Koruma ve Yaratma Destek Paketi”’nin çalışan sayısına ilişkin başvuru kriterinde değişiklik olmuştur.

Kriter değişimi kapsamında, Sanayi, İmalat ve İşletmeden işletmeye hizmet sunan sektörlerde faaliyet gösteren ve toplam istihdam sayısı direktörler dahil olmak üzere 2-15 (her iki rakam da dahil) olan işletmelerin destek paketine başvurabileceği açıkça belirtilmiştir.

Programa öngörülenden fazla uygun başvuru olması halinde, yukarıda belirtilen 2-15 çalışan sayısı kriterine ek olarak, işletme kuruluş tarihlerinde en eskiden başlanarak, aşağıdaki öncelik kriterleri uygulanacaktır.

Direktör(ler) dahil:

  1. 6-10 çalışan
  2. 11-15 çalışan
  3. 3-5 çalışan
  4. 2 çalışan

Bilgilerinize sunulur.

Destek Paketine ilişkin soruları olan üyelerimizin İş Geliştirme Uzmanı Alara Ataç’a alaraatac@ktto.net   e-posta adresinden ve 0548 840 37 60  hatlı telefon numarasından ulaşmaları rica olunur.

Saygılarımla,

İş Geliştirme Uzmanı
Alara Ataç