AB Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü’nden Arden Gıda’ya ziyaret


AB Komisyonu Yapısal Reform Destek Genel Müdürlüğü Direktörü Judit Rozsa ve beraberindeki heyet bugün Hellim üreticilerimizden Arden Gıda Ltd.’i ziyaret ederek Arden’in faaliyetleri, ileriye dönük planları ve AB’den beklentilerine ilişkin istişarede bulunmuştur. Söz konusu ziyarete Kıbrıs Türk Ticaret Odası da Rozsa ile birlikte katılım göstermiştir.

Odamız, Arden’in Hellim/Halloumi Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) özelliklerine ve AB standartlarına uygun üretim yapma vizyonunu memnuniyetle karşılamaktadır.  Ortaya koymuş olduğu vizyon ve çaba neticesinde, Arden’in PDO sertifikasyonunu temin etmek için gerekli denetimlerden en kısa sürede başarıyla geçerek PDO sertifikasyonunu almaya hak kazanan 2. üreticimiz olacağına inancımız tamdır.

Hatırlanacağı üzere Gülgün Süt Mamülleri Ltd.  uluslararası denetim kuruluşu Bureau Veritas tarafından gerçekleştirilen PDO denetimini başarı ile tamamlayarak 28 Mart 2023 tarihinde AB kalite programı çerçevesinde PDO sertifikasyonu almaya hak kazanan ilk Kıbrıs Türk üreticimiz olmuştur. Bununla birlikte PDO kuralları gereği imalatta kullanılacak süt ile ilgili olarak çiftliklerin denetimi de Bureau Veritas tarafından başlatılmış ve 2 çiftliğin gerekli olan uygunluk belgesini aldıkları bilgisini kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyarız. Diğer çiftliklerin denetimi de bir program dahilinde devam etmektedir. Odamız, tüm Hellim üreticilerimizin de PDO sertifikasyonundan yararlanması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Hellim/Halloumi’nin AB’de menşe ismi korumalı ürün olarak tesciline ilişkin AB mevzuatlarının 1 Ekim 2021 tarihinde uygulamaya girmiş olmasına rağmen, Kıbrıslı Türk üreticilerin PDO denetim sürecinin bazı engellerden dolayı 1.5 yıl gecikmeli başlamış olduğu bir gerçektir. Odamız, Ada’daki siyasi durumdan da kaynaklanan söz konusu engellerin aşılması ve sürecin başlamasının sağlanması için ilgili yerel paydaşlar ve AB Komisyonu ile iş birliği içerisinde ciddi bir çaba ortaya koymuştur.  Bu nedenle, Odamız, gecikmeli de olsa PDO denetim sürecinin başlatılmasını memnuniyetle karşılamaktadır.

PDO denetim sürecinin başlatılmasını memnuniyetle karşılamakla birlikte, Odamız, Hellim/Halloumi PDO tescilinin ancak Kıbrıslı Türk Hellim üreticilerimiz AB ortak pazarına erişim sağlaması ve PDO ürünlerini AB’ye

ihraç edebildiği durumda bir başarı olarak kabul edilebileceğinin de idrakindedir. Bu gerçekten hareketle Odamız, AB Komisyonu ve ilgili yerel paydaşlar ile birlikte, AB’ye Hellim ticaretini mümkün kılacak ilgili çalışmaları bir an önce tamamlamak ve Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında sağlık ve hijyen denetimi için gerekli mekanizmanın kurulması için çabalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedir. Bu bağlamda ilk ticaretin en geç 2024 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Hellim/ Halloumi’nin Menşe İsmi Korumalı Ürün olarak tescil edilmesiyle, ürünün AB’de yalnızca Kıbrıs’ta üretilmesine izin verilmekte ve bunun da tüm adaya net ekonomik fayda sağlaması beklenmektedir. Kıbrıslı Türk Hellim üreticilerinin AB kalite ve standartlarında üretim yaparak AB ortak pazarına erişimi, üründe kalite artışı ile birlikte sektörün karlı ve sürdürülebilir olmasını sağlayabilecek, üretim zinciri boyunca gelir artışına yol açabilecektir.

Hellim/Halloumi PDO tescili, getireceği ekonomik faydanın yanısıra Kıbrıs Türk Toplumu’nun AB ile daha fazla entegre olmasını sağlayacağı ve iki toplum arasındaki ekonomik iş birliğinin gelişmesine katkı koyacağı cihetle de büyük önem taşımaktadır. Bu nedenledir ki Kıbrıs Türk Ticaret Odası, süreçte yaşanan zorluklara ve ideal olmayan koşullara rağmen Hellim’in AB tescil sürecini en başından bu yana istikrarlı bir şekilde desteklemektedir.

Odamız bu süreci desteklerken, aynı zamanda Hellim üreticilerimizin tescilden etkin bir şekilde faydalanmalarının, tescil ile ilgili kabul edilen AB mevzuatlarının doğru uygulanmasının ve üreticilerimizin denetim mekanizmalarına adil ve sorunsuz erişiminin sağlanmasının esas olduğunun bilincindedir. Buradan hareketle Odamız, konunun yakın takipçisi olmaya ve üreticilerimizin denetim mekanizmalarına sürekli ve sorunsuz bir şekilde erişimini sağlamaya yönelik çabalarını sürdürmekte kararlıdır.