“AÇ-KAPA YÖNTEMİ İLE HEM ÖZEL SEKTÖRÜ BATIRDIK; HEM DE KAMU MALİYESİNİ.”

Hükümet ve üst bürokrasi içindeki görüş farklılıkları ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan tartışmalar,  etkinlik kuramayan ve gelişmeleri yönetemeyen bir salgın yönetiminin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İki haftadan beri devam eden “kapalılık durumunun” nasıl devam ettirilebileceği veya ettirilmesi halinde neler olabileceği belirsizdir. Kapalılık durumunun bilimsel çalışmalara uygun olarak değil ama kamu maliyesinin para toplamasına imkan sağlamak amacıyla yumuşatılması, salgının yeniden ivme kazanmasına ve yakın bir gelecekte yeniden kapanmamıza zemin hazırlayacaktır.

Bugüne kadar bilimselliğe dayanmayan bir şeklinde sürdürülen “aç-kapa” yönetmi, özel sektörü yok olma noktasına getirdiği gibi kamu maliyesini de yok etmiş ve ciddi şekilde borçlanmadan yükümlülüklerini yerine getiremez duruma düşürmüştür. Varolan kaynakları da tüketen bu sistemin, yakın gelecekte hem özel sektör, hem de kamu sektörü için çok daha yıkıcı sonuçlara neden olacağı ise aşikardır. Özel sektör artık “ne zaman ve nasıl açılacağı belli olmayacak şekilde kapanma” seçeneği ile karşı karşıyadır. Kamu maliyesi, bu ay borçlanarak maaş ödemeyi başarsa bile gelecek ay bunu da yapamaz durumda olacaktır.

Bu durumda yapılması gerekenler bellidir: Ekonomik sektörlerin ve iş yerlerinin çalışma kuralları titizlikle belirlenmeli; ekonomik hayat bu kriterler çerçevesinde çalıştırılmalı; kamu bu kriterlerin uygulanıp uygulanmadığını etkin bir şekilde denetlemelidir. Bu görevin yerine getirilebilmesi için kamu yönetiminde düzenleme yapılmalı, bugün için ihtiyaç duymadığımız görevlerde çalışan kamu görevlileri salgın yönetiminin emrine verilmelidir.

Salgının kontrol altına alınabilmesi ve bu arada işyerlerinin ayakta tutulabilmesi için yukarıda çerçevesi çizilen önlemlerin alınması ve çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır. Bu aşamadan sonra ya salgını ve ekonomik hayatın vazgeçilmezliğini ciddiye alacak ya da topyekün iflas, açlık ve sağlık dahil kamusal hizmetlerin tam anlamı çöküşü gibi çok daha vahim sonuçlar ile karşı karşıya kalacağız.

İlgililere ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası