Açık İnovasyon Eğitimi

Sayın Üyemiz,

Odamız, Avrupa Birliği’nin Yerel Paydaşların _Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Özel Sektörünün Rekabet Edebilirliğinin İyileştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı (TAPS) projesi işbirliği içerisinde ‘Açık İnovasyon’ konusunda, 28 Haziran 2018, Perşembe günü KOBİGEM toplantı salonunda eğitim düzenleyecektir.

Eğitim ile ilgili detaylar için lütfen tıklayınız.

Eğitim ücretsiz olup, katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.