Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü Hk.

Sayın Üyemiz,

Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü 1.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tüzük, ambalajların üretimine, biriktirilmesine, toplanmasına, taşınmasına, atıklarının önlenmesine ve geri dönüşümün sağlanmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Söz konusu Tüzüğü aşağıdaki bağlantılarda bulabilirsiniz.

Tüzüğün 1. ve 2. kısımları için lütfen tıklayınız.

Tüzüğün 3. – 8. kısımları için lütfen tıklayınız.

Tüzüğün ekleri için lütfen tıklayınız.