Ambalajlanmış Kaynak Suyunun ve İçme Suyunun Temin Edilme Yöntemleri, Nakli İşlenmesi, Ambalajlanması Etiketlenmesi, Satışı ve Reklamına İlişkin (Değişiklik) Tüzüğü

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Ambalajlanmış Kaynak Suyunun ve İçme Suyunun Temin Edilme Yöntemleri, Nakli İşlenmesi, Ambalajlanması Etiketlenmesi, Satışı ve Reklamına İlişkin (Değişiklik) Tüzüğü 17 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İlgili tüzüğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlgili yasaya ulaşmak için lütfen tıklayınız.