Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ambalajlanmış kaynak suyu ve içme suyun temin edilme yöntemleri, nakli, işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı ve reklamına ilişkin düzenlemeleri içeren Değişiklik Tüzüğü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Özetle düzenleme yapılan konu başlıkları şöyledir:

  1. Ambalajlanmış kaynak suyunun ve içme suyunun depolanması ve satışına ilişkin kurallar
  2. Ambalajlanmış su satışı ve nakil araçlarının tabi olacağı şartlar
  3. Su işletmecisinin sorumluluğu

 

Düzenlemenin tamamı için lütfen tıklayınız.

 

Saygılarımla,

Fikriye Tursun

İş Geliştirme Uzmanı