Ankara Temsilciliği

KTTO Türkiye İrtibat Bürosunun Amacı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Türkiye İrtibat Bürosu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın almış olduğu karar doğrultusunda, başta KTTO üyeleri olmak üzere KKTC‘de yaşayan tüm iş insanlarının Türkiye‘deki ihracat ve ticaret fırsatlarını araştırmalarına katkı sağlamak, karşılıklı olarak işbirliği ve ticaret taleplerini iletmek, pazar, piyasa, Ar-Ge ve teşvik araştırmaları için Türkiye’den bilgi sağlamak, Türkiye’deki resmi kurumlar ile ilişkilerin kurulmasına yardımcı olmak, Sivil Toplum Örgütleri ile etkin bir ilişki yürütmelerini sağlamak, ortak proje ve çalışmalar organize etmelerine destek olmak, her fırsatta KTTO ve üyelerini Türkiye’de temsil l etmek, KTTO üyelerinin Türkiye’deki iş temaslarının koordinasyonunu ve organizasyonunu gerçekleştirmek amacıyla, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (h) bendi ve 20/08/2003 tarihli ve 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 03/07/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat ile değişik 6ıncı maddesi uyarınca, 08 Ocak 2018 tarihinde TC Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.

Bu vizyon çerçevesinde, KTTO Türkiye İrtibat Bürosu kuruluşundan itibaren Ticaret ve Sanayi Odaları, TOBB, sivil toplum örgütleri, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TBMM, KKTC Ankara Büyükelçiliği, düşünce kuruluşları ve medya temsilcileriyle görüşmelerde ve ortak çalışmalarda bulunmaktadır.

KTTO’nun ve Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye açılan penceresi olmayı hedefleyen Türkiye İrtibat Bürosu , Rabat Sokak 27/3 06700 Gaziosmanpaşa-Ankara adresinde hizmet vermektedir.

 

 

 

 

 

 

  

  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Türkiye İrtibat Bürosu , Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın almış olduğu karar doğrultusunda , Kıbrıs Türk iş dünyasını temsil etmek, halkımızın Türkiye ile ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek ve farkındalık yaratmak, KTTO üyelerinin Türkiye’deki iş temaslarının koordinasyonunu ve organizasyonunu gerçekleştirmek  amacıyla ,4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (h) bendi ve 20/08/2003 tarihli ve 25205 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 03/07/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat ile değişik 6ıncı maddesi uyarınca,  08 Ocak 2018 tarihinde TC Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne  bağlı olarak  kurulmuştur.

Bu vizyon çerçevesinde, KTTO Türkiye İrtibat Bürosu  kuruluşundan itibaren ticaret ve sanayi odaları, sivil toplum örgütleri, TC Başbakanlık Kıbrıs Baş Müşavirliği, İlgili Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı TBMM, KKTC Ankara Büyükelçiliği,düşünce kuruluşları ve medya temsilcileriyle görüşmelerde ve ortak çalışmalarda bulunmaya başlamıştır.

KTTO’nun  ve Kıbrıslı Türklerin Türkiye’ye  açılan penceresi olmayı hedefleyen Türkiye İrtibat Bürosu , Rabat Sokak 27/3 06700  Gaziosmanpaşa-Ankara  adresinde hizmet vermektedir.

Temsilciliğimiz üyelerimize ve halkımızın çeşitli kesimlerini temsil eden sivil toplum örgütlerimize aşağıdaki hizmetleri sunmaktan mutluluk duymaktadır:

– Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı Türkiye’de Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve ilgili tüm oluşumlar nezdinde temsil etmek ve Oda politikalarının savunuculuğunu yapmak, farkındalık yaratmak,

-Kıbrıslı Türklerin üzerindeki ekonomik ve siyasi kısıtlamaların kalkması, ticari zorlukların giderilmesi yönünde etkin bir faaliyet yürütmek, ilgili bütün tarafları bilgilendirmek,

-Türkiye’deki ekonomik ve politik gelişmeleri, eğilimleri, beklentileri ve profesyonel ilişkileri iyi, doğru ve zamanında analiz etmek ve bunları objektif ve anlaşılır bir biçimde zamanında aktarmak,

-İlgili bütün kurumların toplantı, konferans, panel, kokteyl ve diğer bütün etkinliklerinde aktif bir varlık ve katılım göstermek, T.C resmi kurumları ve diğer önemli kurumlardan gerekli seviyelerdeki idareci veya politikacılarla bir araya gelmek , etkinliklerde Odanın görüşlerini yaymak,

-T.C nezdinde faaliyet gösteren şemsiye kuruş ve ağlarla ilişkileri kurmak ve geliştirmek, üyelik imkanlarını araştırmak,

-Türkiye’de faaliyet gösteren veya temsilciliği olan yerli veya yabancı medya kuruluşlarını bilgilendirmek, Oda yönetimince onaylanmış basın bildirileri dağıtmak, mülakatlar vermek, gerektiğinde medya programlarına katılmak,

-KTTO üyeleri başta olmak üzere KKTC’de yaşayan  tüm iş insanlarının   Türkiye’deki ihracat ve ticaret fırsatlarını araştırmalarına katkı sağlamak, bilgi alışverişinde bulunmak, işbirliği ve ticari talepleri kendilerine  iletmek,

-KTTO üyelerinin iş birliğinde bulunduğu TC şirketleri ile ticari anlaşmazlık halinde uzlaşım yollarının bulunmasında destek vermek.

-KTTO’nun  Türkiye’ye yapacağı iş gezileriyle ilgili programları hazırlamak, ilgili şirket, kurum ve kişileri tespit etmek ve toplantılar ayarlamak, gerektiğinde rehberlik desteği sağlamak,

-KKTC Sivil Toplum Örgütlerinin Türkiye’deki muadil Sivil Toplum Örgütleri ile etkin bir ilişki başlatmalarına, temsil ettikleri kesimlere kazanımlar sağlayabilmelerine ve genel olarak Kıbrıs Türk toplumunun sıkıntılarını daha etkin bir şekilde anlatabilmelerine yardımcı olmak, çalışma gezileri organizasyonlarına destek olmak,

-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında uygulanan ikili anlaşmalar ve ilgili düzenlemeler konusunda gelişmeleri ve yayınları takip etmek, sorunların giderilmesi yönünde görüşmeler, yazışmalar ve lobi faaliyetleri yapmak.

-Gerekli hallerde TC’deki kurumların yapısı, işleyişi ve politikaları hakkında KTTO Yönetimine ve üyelere  bilgi aktarmak,

-TC gündemini yakından takip etmek, KTTO ve üyeleri üzerinde etki oluşturabilecek konuları KTTO Yönetimi ve üyelerinin bilgisine sunmak,

-Türkiye’de düzenlenecek ilgili konferans, seminer, eğitim kursları ve fuarlar  hakkında KTTO Yönetimine ve üyelerine  bilgi vermek,

-Üyelerimizin Ankara’ya yapacakları resmi ziyaretlerde  rehberlik hizmeti sunmak,  anlaşmalı olduğumuz  indirimli otellerde konaklamalarına yardımcı olmak.

KTTO Türkiye İrtibat Bürosu – Ankara Temsilcisi Burcu KAYAN

Adres: Kazım Özalp Mahallesi
Rabat Sokak 27 / 3 06700 Gaziosmanpaşa- ANKARA
Tel: +90.312.4363692
Fax: +90.312.4363692
E-mail: ankara@ktto.net