ASGARİ ÜCRET ARTIŞI İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

“ASGARİ ÜCRET ARTIŞI MAKUL OLMALI; İSTİHDAMI KORUYURCU TEDBİRLER DEVAM ETTİRİLMELİDİR”

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun yapacağı toplantı öncesindeki asgari ücret tartışmalarını dikkatle izliyoruz. Asgari ücretin emeği ile geçinenlerin yaşam koşulları üzerindeki etkileri ile birlikte, işletmelerin devamlılığı ve istihdamın korunmasına olan etkileri de mutlaka dikkate alınmalıdır. Asgari ücrete makul bir artış yapılırken istihdamı koruyucu önlemlerin de devam ettirilmesi, asgari ücret artışının çalışma yaşamına yapabileceği olumsuz etkilerini azaltacak, çarşımızdaki canlılığın devam etmesine katkıda bulunacaktır.

Ülkemizdeki sistem gereği her yıl yaşanmakta olan asgari ücret tartışmaları bu yıl yerel seçimler arifesine gelmiştir. Bu durum, asgari ücret tartışmalarının gereğinden fazla politize edilmesi tehlikesini taşımaktadır. Bu nedenle Asgari Ücret Saptama Komitesi’nin yarın yapacağını duyurulmuş olduğu toplantısı öncesinde asgari ücretin kendi başına ülkemizdeki çalışma ve yaşam koşullarını belirlemediğini, bu koşulların daha başka pek çok faktörden de etkilendiğini ve geçimini asgari ücret ile sağlamaya çalışanların yaşam koşullarının da bu faktörlerin etkisi altında olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Yeni asgari ücretin belirlenmesinde makul bir artış üzerinde durulurken istihdamın korunması ve işletmelerin devamlılığının sağlanması gerektiği de mutlaka dikkate alınmalıdır. İstihdamı koruma konusunda bugüne kadar geliştirilen en etkili önlem olan SOSYAL SİGORTA PRİM DESTEĞİNİN devam ettirilmesi bir gereklilik değil bir ZORUNLULUK olarak görülmelidir.

Emekçilerin yaşam koşulları, asgari ücretin ne olduğu kadar, işsizliğin hangi boyutlarda olduğu, işletmelerin sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığı ve tüketim malzemesi fiyatlarının ne olduğu ile de yakından ilgili olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu nedenle emekçilerin yaşam koşullarını iyileştirme amacında olanlara asgari ücretin yükseltilmesi kadar fiyat seviyesinin yükselmemesi ve KKTC’de istihdam kapasitesinin artırılması için alınması gereken önlemler üzerinde de çalışmayı önermek zorundayız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.