ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

ASGARİ ÜCRETİN VERGİ DIŞI KALMASI

YASAL DÜZENLEME İLE GÜVENCE ALTINA ALINMALIDIR

Ülkemizde asgari ücretin ne kadar olacağı ciddi tartışmalara neden olurken, asgari ücretin vergi dışı olmasının yasalar ile güvenceye bağlanmasının da gündeme alınması ve böyle bir yasal düzenlemenin en erken zamanda Cumhuriyet Meclisi tarafından hayata geçirilmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır.

Yaşamakta olduğumuz enflasyonist ortam nedeni ile asgari ücretin tam bir yıl boyunca sabit kalması mümkün olamamıştır ve yakın bir gelecekte de mümkün olmayacaktır.

2022 yılı içinde yaşanan bu tür anomali ve tartışmalara baktığımız zaman, asgari ücretin ne olursa olsun ve yılda kaç kez belirlenirse belirlensin vergi dışı kalmasının sağlanması ve bu gelire denk geliri olanlardan vergi alınmaması için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu görülecektir. Şimdiki durumda mali yıl içinde asgari ücrette yapılacak değişiklikler vergi tartışmalarına neden olmakta, asgari ücret alanlar vergiden muaf tutulsa bile benzer seviyede geliri olanlar vergi yükümlüğü ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Hükümetten beklentimiz, asgari ücret düzenlemesiyle birlikte asgari ücretin ve asgari ücret düzeyindeki gelirlerin vergiden tam anlamı ile muaf olmasını sağlayacak yasal düzenlemeleri ivedilikle Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etmesidir. İnancımız odur ki böyle bir düzenleme bütün siyasi partilerimiz tarafından desteklenecek ve dar gelirli yurttaşlarımızın yaşamını az da olsa kolaylaştırmış olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.