Asgari Ücret Saptama Komisyonu Çalışmalarıyla ilgili Basın Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan 2018 yılının ikinci asgari ücretini belirleme çalışmaları devam etmektedir. Asgari Ücret Saptama Komisyonu 24 Temmuz 2018, Salı günü ikinci toplantısını gerçekleştirmiştir.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda iş dünyası adına Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) temsil edilmiyor olmasını büyük bir eksiklik olarak görüyoruz. Konuyla ilgili yasal düzenlemenin en kısa zamanda yapılması ve KTTO’nun Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda temsil edilmesine olanak sağlanması öncelikli talebimizdir.

Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesi ile ortaya çıkan döviz krizinin iş yaşamını olumsuz etkilediği bir gerçektir. Ekonominin verimli çalışmaması ve durağandan durma noktasına varan bir tablo çizdiği bu günlerde asgari ücretin artırılması da gündemdedir.

Devlet Planlama Örgütü’nün açıklamaları doğrultusunda, devletin kamu çalışanlarına uygulamış olduğu hayat pahalılığı oranı %12.11 olmuştur. Bu oranın asgari ücrete de yapılması öngörülmektedir. Bir işveren için asgari ücretin yükselmesi, sadece işçiye verilecek ücretin yükselmesi ile sınırlı kalmamakta, işçinin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı pay ödemelerini de yükseltmektedir. Sonuçta işverenin üzerine yüklenen yük, asgari ücrete yapılan %12.11 oranındaki artıştan çok daha büyük olmaktadır.

Bu bağlamda işverenlerin üzerine gelecek böylesi büyük bir yükün kayıt dışılık ve işsizliğe neden olması en büyük endişemizdir. Olası bir kayıt dışılık ve işsizliği önlemek devletin görevi olmalıdır.

Ülkemiz ekonomisinde darboğaz yaşanmaktadır. Asgari ücretin artması gerekli ise, bu konuda devlet de elini taşın altına koymalıdır. KTTO olarak devletten, belirli bir süre için, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı pay ödemelerini üstlenmesini talep ediyoruz.