Asgari Ücret ve Sosyal Sigorta Prim Desteği Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bugüne kadar, asgari ücret yeniden belirlenmeden önce asgari ücretin kalıcı olarak vergiden muaf olmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmasını ve sosyal sigorta prim desteğinin çalışan sayılarına bakılmaksızın devam ettirilmesinin önemini vurgulamaya önem vermiştir. Asgari ücretin vergiden kesin ve kalıcı olarak muaf tutulması ve sosyal sigorta prim desteğinin çalışan sayısına bakılmaksızın sürdürülmesi, asgari ücretin yükseltilmesinden doğan maliyetlerin dengelenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.

Oda Meclisimiz, asgari ücretin vergiden muaf olması ve sosyal sigorta prim desteğinin istihdam edilen kişi sayısına bakılmaksızın tüm işyerlerini kapsaycak şekilde yeniden düzenlenmesi YAPILMAZSA, Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyelerine Katma Değer Vergisi, Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve diğer ödemelerini durdurması çağrısı yapılması kararlılığındadır.

Siz Sayın Üyemize böyle bir çağrı yapılması halinde, katılım durumunuzu aşağıdaki anket formunu doldurarak paylaşmanızı rica  ederiz.

https://tr.surveymonkey.com/r/PGXY7FS

Kıbrıs Türk Ticaret Odası