Asgari Ücrette Uygulanacak Vergi Muafiyeti Hakkında

Sayın Üyemiz,

22.08.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Yıl İçerisinde Belirlenen Asgari Ücretin Gelir Vergisinden Muaf Tutulması’ Bakanlar Kurulu tarafından Yasa Gücünde Kararname’yle onaylanmıştır.

Yasa Gücünde Kararnamenin içeriği;

  • Ücret geliri elde eden yükümlülerin,elde ettikleri ücret gelirlerinden sosyal sigorta,ihtiyat sandığı ödemeleri ve/veya vergi kesintilerinden sonra net ücret geliri aylık 8,600 TL ‘nin altına düşmeyecek miktarda ücretli çalışana vergiden indirim yapılır.
  • Bu indirimden yararlanmak için ücretli çalışanın Gelir Vergisi kapsamında Asgari Ücret dışında başka herhangi bir geliri olmaması koşuldur.
  • 01.07.2022 itibariyle yürürlükte bulunan aylık asgari ücrete bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilgili ayında çalışanın net ücret gelirinin 8,600.TL altına düşürecek miktarda tahakkuk eden verginin , aylık net geliri 8,600.TL altına düşüren miktarı vergi sorumlusunun talebi üzerine iade edilir.
  • Kararneme uyarınca çalışanı hakkında vergi iadesi doğacak vergi sorumlusunun , 2023 yılının Ocak ayının en son gününe kadar iade taleplerini Gelir ve Vergi Dairesi’ne yapması koşuldur.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,
Fikriye Tursun
İş Geliştirme Uzman Yardımcısı