Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) – KOBİ Kalkınma Grubu Kıbrıs Hibe Programı Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) KOBİ’lerin ihtiyaçlarının belirlenerek performanslarının artırılmasını sağlamak amacına yönelik aşağıda detayları verilen danışmanlık hizmet alımlarına her KOBİ için azami 10.000 Euro hibe sağlanmaktadır. Hibe tutarı toplam hizmet bedelinin %75 oranına karşılık gelmektedir.

Danışmanlık servisi hibe programı konuları;

 • Markalaşma desteği
 • Doküman yönetim sistemleri
 • Online Pazarlama
 • Stratejik planlama/İş planı
 • Fizibilite çalışması
 • Pazar araştırması/Pazarlama stratejisi
 • Satış yönetimi
 • Inovasyon
 • Operasyonlar
 • Tedarik zinciri yönetimi
 • Sektörlere özel teknolojiler/bilgisayarlı üretim sistemi
 • IT altyapısı/ Yazılım geliştirme / Web Sitesi
 • Şirket yönetim sistemleri
 • Mühendislik çözümleri
 • Kalite yönetim sistemleri /ISO
 • Finansal yönetim altyapısı/sistemleri
 • Enerji verimliliği ve çevre
 • Kurumsallaşma/Organizasyon Yapısı
 • İnsan kaynakları
 • İş sağlığı güvenliği

KOBİ’lerin bu hibe programına başvuru yapabilmesi için uygunluk kriterleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

 • 250 çalışan ve cirosunun 50 Milyon Euro’yu geçmemesi
 • Şirketler Mukayyitliği ’ne kayıtlı olması
 • KOBİ’lerin finansal performansının artıda olması

Sözkonusu hibe programı ile ilgilenen üyelerimizin ilişikte sunulan Proje Başvuru Formunu doldurmaları ve aşağıda belirtilen iletişim bilgilerinden  Proje Uzmanı Bilgehan Kayalar ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Project Specialist: Bilgehan Kayalar

KOBİ Finansmanı ve Kalkınma Grubu
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
Globe House, Kat: 2, 23 John Kennedy Caddesi, Lefkoşa, Kıbrıs
T +357 22 39 55 00
T +90 533 863 6111
E kayalarb@ebrd.com
W www.ebrd.com/knowhow

Başvuru formuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Küçük İşletmelere Danışmanlık

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Aysun Önet İleri
Genel Sekreter