Aynı İşyerinde Çalışma İzni Uzatma İşlemleri İçin Gerekli Evraklar?

  • Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı’ndan işçinin veya işverenin borcu olmadığını gösteren belgeler
  • Vergi Dairesi’nden işçinin Vergi Güvenlik Belgesi
  • Sağlık Raporu
  • Hizmet Akti Uzatma Başvuru Formu
  • Vekalet ile yürütülüyorsa Vekaletname