BAŞBAKAN SANER’İN SERBEST BÖLGE AÇIKLAMASI İLE İLGİLİ KAMUOYUNA DUYURU

Başbakanımız Sayın Ersan Saner’in, Ankara ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile görüşmesinde gündeme getirdiği ve daha sonraki bazı açıklamalarında ifade ettiği “bütün Kuzey Kıbrıs’ın serbest bölge olması” çalışması, bugüne kadar iş dünyası ile paylaşılmamış ve bilgimize getirilmemiştir.

Böyle bir projenin Kıbrıs Türk ekonomisine ve Kıbrıs Türk halkının gelişimine olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Böylesi önemli çalışmanın, bütün ilgili tarafların katılımı ile ve dünyadaki örnekler de dikkate alınarak yapılması gerekeceği ise çok açıktır.

Ekonomik Örgütler Platformu’nu oluşturan örgütlerimiz içinde bu doğrultuda bazı çalışmalar olmakla birlikte örgütlerimiz Sayın Başbakan tarafından açıklanan çalışmanın bir paydaşı değildir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

EKONOMİK ÖRGÜTLER PLATFORUMU

Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği