Besin Katkı Maddeleri (Değişiklik) Tüzüğü Hakkında

Sayın Üyemiz,

Besin Katkı Maddeleri (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Mevcut yürürlükteki tüzükte “Katkı Maddeleri ve Katkılı Besin İthalatı” maddesinde değişiklik yapılmıştır.

 

Yapılan değişikliğe göre, besin maddelerinde kullanılan besin katkı maddeleri ve besin katkı maddesi ilave edilmiş besin maddelerinin ithalatında;

– Türkiye Cumhuriyeti’nde üretilmiş olması ve ithal edilmek istenmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatına

– Avrupa Birliği üyesi ülkede üretilmiş olması veya Avrupa Birliği üyesi ülkenin iç piyasasında satılan ancak üretimi üçüncü ülkede gerçekleşmesi ve ithal edilmek istenmesi halinde Avrupa Birliğinin ilgili mevzuatına

– Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilmiş olması ve ithal edilmek istenmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri’nin ilgili mevzuatına

– İngiltere’de üretilmiş olması ve ithal edilmek istenmesi halinde İngiltere’nin ilgili mevzuatına

– Yukarıda atıfta bulunan ülkeler haricinde üretilmesi ve ithal edilmek istenmesi halinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) ortaklaşa hazırladığı Kodeks Alimentarius’a uygun olması zorunluluğu getirilmiştir.

 

Bahse konu tüzük değişikliğine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunulur

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Ticaret Odası