Besin Maddeleri (Değişiklik) Tüzüğü Hakkında

Sayın Üyemiz,

Bakanlar Kurulu’nun onayladığı Besin Maddeleri (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tüzükte dondurulmuş ithal etin 8 ayı doldurmamış olacak şekilde ülkeye sokulabileceği kuralı, “Ancak ithal edilen besin maddesinin dondurulmuş et ise en iyi kullanım süresinin 1/2’sini doldurmamış olacak şekilde KKTC’ye sokulmaları gerekmektedir” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu Tüzük Değişikliği için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Ticaret Odası