Birikmiş Prim Borçları için Sigorta Affı Hakkında

Sigortalıların gecikmiş prim borçlarıyla ilgili düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu düzenleme aşağıda özetlenmiştir.

– Sosyal Sigortalar Dairesi’ne borcu bulunan işveren ve bağımsız çalışanların bu borçlarını, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasaları çerçevesinde ödeyebilmeleri için müracaat süresi 29 Temmuz 2022, ödeme süresi ise 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

– Sosyal Sigortalar Dairesi’ne yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde ön peşinatını 30 Eylül 2022 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

– Sosyal Sigortalar Dairesi’ne önceden müracaatı bulunmayanların ise 29 Temmuz 2022 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaatları onaylanan sigortalılar, peşin ya da taksitli ödeme planı çerçevesinde ön peşinatı 30 Eylül 2022 tarihine kadar ödemek zorundadırlar.

Sosyal Sigortalar Yasası kapsamındaki düzenleme için lütfen tıklayınız.

Sosyal Güvenlik Yasası kapsamındaki düzenleme için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,

Dr. Nilay Onbaşı Üresin

Ekonomi Bölüm Sorumlusu