Brüksel Temsilciliği

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Brüksel Temsilciliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Avrupa Birliği ve Çözüm vizyonu çerçevesinde, özelde Kıbrıs Türk iş dünyasını ve genelde Kıbrıs Türk halkının temsil etmek ve halkımzın Avrupa Birliği’yle entegrasyon sürecine katkı koymak amacıyla, 19 Eylül 2005 yılında dönemin KTTO Başkanı Ali Erel liderliginde kurulmus ve dönemin Başbakanı Ferdi Sabit Soyer tarafından hizmete açılmıştır.

Bu vizyon çerçevesinde, KTTO Brüksel Temsilciliği’nin kuruluş misyonlarından biri, 2004 yılında Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne üyeliğini takiben yürürlüğe giren Yeşilhat Ticaret Tüzüğü’nün uygulanmasında Kıbrıs Türk tarafı adına KTTO’ya verilen özel görevin ışığında, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasında yaşanılan aksaklıkların aşılması ve Tüzüğün iyileştirilmesiydi. Buna paralel olarak, aynı yıl Avrupa Konseyi’ne sunulan Mali Yardım ve Direkt Ticaret Tüzükleri’nin kabul edilmesi için de lobi çalışmalarında bulunmaktı. Bu amaçla Temsilcilik, başta Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’ni oluşturan Üye Ülke Daimi Temsilicilikleri olmak üzere, ticaret ve sanayi odaları, sivil toplum örgütleri, düşünce kuruluşları ve medya temsilcileriyle görüşmelerde ve ortak çalışmalarda bulunmaya başlamıştır. Zaman içinde değişen siyasi çerçeve ve genişleyip güçlenen kontakt ağıyla birlikte KTTO Brüksel Temsilciliği çalışmalarını çeşitlendirerek Brüksel ve Kıbrıs’ta ticaretle sınırlı kalmayan etkinliklere de imza atmıştır.

Faaliyete geçtiği 2005 yılından beri Kıbrıs Türk halkının hem siyasi hem sivil arenasından çeşitli gruplarına AB ile ilişkilerinde entellektüel ve lojistik destek vererek Kıbrıslı Türklerin Avrupa’ya açılan penceresi olmayı hedefleyen Temsilciliğimiz, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) binasındaki ofisiyle Odamızın esas gücünü aldığı üyelerimizi Belçika ve AB iş dünyasıyla entegre etmek için çaba sarfetmektedir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Brüksel Temsilciliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Avrupa Birliği ve Çözüm vizyonu çerçevesinde, özelde Kıbrıs Türk iş dünyasını ve genelde Kıbrıs Türk halkının temsil etmek ve halkımzın Avrupa Birliği’yle entegrasyon sürecine katkı koymak amacıyla, 19 Eylül 2005 yılında dönemin KTTO Başkanı Ali Erel ve Başbakanı Ferdi Sabit Soyer tarafından kurulmuştur.

Bu vizyon çerçevesinde, KTTO Brüksel Temsilciliği’nin kuruluş misyonlarından biri, 2004 yılında Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne üyeliğini takiben yürürlüğe giren Yeşilhat Ticaret Tüzüğü’nün uygulanmasında Kıbrıs Türk tarafı adına KTTO’ya verilen özel görevin ışığında, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasında yaşanılan aksaklıkların aşılması ve Tüzüğün iyileştirilmesiydi. Buna paralel olarak, aynı yıl Avrupa Konseyi’ne sunulan Mali Yardım ve Direkt Ticaret Tüzükleri’nin kabul edilmesi için de lobi çalışmalarında bulunmaktı. Bu amaçla Temsilcilik, başta Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’ni oluşturan Üye Ülke Daimi Temsilicilikleri olmak üzere, ticaret ve sanayi odaları, sivil toplum örgütleri, düşünce kuruluşları ve medya temsilcileriyle görüşmelerde ve ortak çalışmalarda bulunmaya başlamıştır. Zaman içinde değişen siyasi çerçeve ve genişleyip güçlenen kontakt ağıyla birlikte KTTO Brüksel Temsilciliği çalışmalarını çeşitlendirerek Brüksel ve Kıbrıs’ta ticaretle sınırlı kalmayan etkinliklere de imza atmıştır.

Faaliyete geçtiği 2005 yılından beri Kıbrıs Türk halkının hem siyasi hem sivil arenasından çeşitli gruplarına AB ile ilişkilerinde entellektüel ve lojistik destek vererek Kıbrıslı Türklerin Avrupa’ya açılan penceresi olmayı hedefleyen Temsilciliğimiz, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) binasındaki ofisiyle Odamızın esas gücünü aldığı üyelerimizi Belçika ve AB iş dünyasıyla entegre etmek için çaba sarfetmektedir.

Temsilciliğimiz üyelerimize ve halkımızın çeşitli kesimlerini temsil eden sivil toplum örgütlerimize aşağıdaki hizmetleri sunmaktan mutluluk duymaktadır:
 – AB düzeni, işleyişi, karar mekanizmaları ve politikaları hakkında bilgi.
 – AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin ihracat, ithalat ve çeşitli iş birlikleri hakkındaki dış taleplerin üyelerimize bildirilmesi;
 – Üyelerimizin ihracat, ithalat ve çeşitli iş birlikleri hakkındaki taleplerinin AB Ticaret Odaları aracılığıyla Avrupa iş dünyasına iletilmesi;
 – Üyelerimizin iş birliğinde bulunduğu Avrupalı şirketlerle ticari anlaşmazlıklar halinde uzlaşım yollarının bulunmasında destek verme;
 – İş gezisi programlarının hazırlanması – Belçika ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinde alanınızda faaliyet gösteren ilgili şirket, kurum ve kişilerin taranıp bulunarak toplantılar ayarlanması;
 – Brüksel ve diğer AB ülkelerine yapılacak gezi ve iş görüşmelerinde talep üzerine rehberlik ve tercüme desteği;
 – Sivil Toplum Örgütlerimize kendi muadili Sivil Toplum Örgütleri ile etkin bir ilişki başlatmalarına, temsil ettikleri kesimlere kazanımlar sağlayabilmelerine ve genel olarak Kıbrıs Türk toplumunun sıkıntılarını daha etkin bir şekilde anlatabilmelerine imkan sağlamak;
 – STÖ’lerimize Brüksel’de konuları ile ilgili çalışma gezileri düzenlemek;
 – Örgüt yayınlarının ( broşür, kitapçık, dergi,vs ) Brüksel’de ilgili yerlere ulaştırılması;
 – Konuları ile ilgili Brüksel’de düzenlenecek konferans, seminer, eğitim kursları ve fuarlar hakkında bilgi vermek;
 – Ofisimizde mevcut telefon, fax, internet ve toplantı odası olanaklarından yararlanma;
 – Anlaşmalı olduğumuz otellerde indirimli konaklama imkanı.
Avrupa nezdinde faaliyet gösteren şemsiye kuruluş ve ağlarla ilişkiler:

European Small Business Alliance (ESBA) ile ilişkiler:
1998 yılında kurulan Avrupa Küçük İşletmeler İttikakı (ESBA), özellikle mikro ve küçük işletmeler ve serbest çalışanları AB nezdinde yürüttüğü lobi faaliyetleriyle temsil eden Avrupa’nın en büyük kuruluşlarından biridir. 36 değişik Avrupa ülkesinde bir milyona yakın işletmeyi temsil eden ESBA’ya Kıbrıs Türk Ticaret Odası da Ocak 2010 tarihinde tam üye olarak, Kıbrıs Türk iş dünyasının Avrupa’yla entegre edilmesi sürecinde bir adım daha atmıştır.

Eurochambres’le ilişkiler:
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, ofis binasını paylaştığı Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları – Eurochambres’in her ay düzenlenen Brüksel Delegeleri toplantısına katılarak Kıbrıs Türk iş dünyasını temsil etmektedir.

NIROC Ağı:
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Brüksel Temsilciliği yeni, aday ve potansiyel Üye Ülkelerden gelen çıkar temsilcilikleri ağının (Network of Interest Representation Offices from New Members, Candidates and Potential Candidate Countries) üyesidir.

Transatlantic Network 2020:
KTTO Brüksel Temsilcisi Lale Şener British Council tarafından yürütülen ve Avrupa-Kuzey Amerika ilişkilerini ele alan Transatlantic Network 2020’nin Avrupa genelinde seçilen 20 profesyonelden üyesinden biri olarak KTTO’nı bu platformda da temsil etmektedir.

KTTO Brüksel Temsilcisi: Lale Şener

Adres: KTTO Brussels Representation Office
Rond-Point Schuman 6, Box 5 1040 Brussels
Tel: +32 (0) 2 234 7826
E-mail: lshener@ktto.net
Web Site: www.ktto.net/brussels