Bulgur İthalatı Hakkında

Sayın Üyemiz,

11.08.2022 tarihinde Resmi Gazete’de bulgur ithaline ilişkin yayımlanan karara göre ; mevcut uygulamada yer alan bulgur ithalatı izni için, yerli bulgurdan satın alınan miktarın 2 katı oranına kadar ithalat izni verilmesi şartı aynen devam ederken , 2 kiloluk ambalajlı ürünlerine sağlanan istisna uygulamasına askeri ihaleler sonucu teslim edilmek üzere ithal edilecek bulgurun da eklenmesine karar verilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,

Fikriye Tursun
İş Geliştirme Uzman Yardımcısı