ÇALIŞMA İZİNLERİ İLE İLGİLİ KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI, ALBANK VE DORMEN BİLİŞİM ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 31 Ekim 2022 tarihinde üyelerine finansal olarak yenilikçi, çağdaş, hızlı ve düşük maliyetli finansal hizmetler sunulması ve yeni iş modelleri yaratılması amacıyla Albank ve Dormen Bilişim arasında protokol imzaladı.

Bu protokolle, ülkemiz ekonomisine ciddi fayda sağlayan KTTO üyelerinin ve Oda’nın faydasına olacak tüm finansal hizmetlerde öncülük yapılarak teknoloji ile bankacılığın birleştirilmesi sonucu; zaman, hata ve maliyet azaltıcı iş modellerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Albank ve Dormen Bileşim ile imzalanan protokolle, Çalışma İzinleri için oluşturulan projede KTTO için oluşturacak online hizmetlerin ödemelerinde ve üye aidatlarının tahsilatında know how desteği verecek ve projelerde finansal hizmetlerde çözüm ortağı olacak. Oda ayrıca ödemelerin QR KOD ile, link veya kurumların web sayfasından ONLİNE yapılması için gerekli teknolojik ve finansal alt yapının oluşturulması hususunda birlikle çalışacak.

Protokole KTTO Başkanı Turgay Deniz, Albank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet M. Karavelioğlu ve Dormen Bilişim direktörü Haldun Dormen imza koydu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında 8 Ağustos 2022 tarihinde Yabancı Çalışma İzin işlemleri ile ilgili imzalanan protokole göre; Yabancı Uyruklu İşçi İstihdam Başvurusu, Ön İzin İşlemleri ile Çalışma İzni ve Çalışma İzni Uzatma Başvuruları üye işverenler adına Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanmakta, Bakanlığın ilgili merkezine sunulmakta ve süreç Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından takip edilerek sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca, KTTO Üyeleri banka teminat mektubu düzenlemeden çalışma izni işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası